Till innehåll på sidan

Fastighet och finans, kandidatutbildning 180 hp

Kandidatutbildningen inom Fastighet och finans på KTH passar dig som vill vara delaktig i fastighetsbranschens spännande utveckling med ny teknik och ökad miljömedvetenhet. Efter examen kan du jobba med kvalificerade uppgifter inom såväl fastighetssektorn som den finansiella sektorn. Då sektorerna integreras alltmer ligger utbildningen helt rätt i tiden.

Affärsman med Ipad. Grafiska diagram och fastighetsbyggnader i förgrund.

Viktiga datum

15 mars 2021: Anmälan öppnar
15 april 2021: Anmälan stänger
5 juli 2021: Sista kompletteringsdag om du har pågående gymnasiestudier *
16 juli 2021: Antagningsbesked 1
23 juli 2021: Sista svarsdag
29 juli 2021: Antagningsbesked 2
16 augusti 2021: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti 2021: Programstart

* övriga sökanden ska komplettera i samband med anmälan.

Överblick över utbildning

Matematik 13%
Fastighetsekonomi 38%
Fastighetsjuridik 25%
Samhällsbyggnad 8%
Valbar kurs eller inriktning 8%
Projekt/Examensarbete 8%
Jämför med annat program

Jämför med annat program ​​​​​​​ ​​​​​​​ 

Möjligheter med fastigheter och finans

Fastighetsbranschen är under utveckling med ökad digitalisering och omställning till miljövänliga material och system. Sverige har haft en hög byggtakt under den senaste tiden och fastigheter utgör landets största förmögenhetstillgång. Hur påverkar fastighetsmarknaden den finansiella marknaden och vice versa? Vad händer när fastighetspriserna går upp och hur påverkar den cykliska ekonomiska utvecklingen byggandet av nya bostäder? Det är frågor som påverkar inte bara samhället utan de flesta människors vardag. Med kunskaper om hur områdena fastigheter och finans samverkar har du verktyg för att kunna ta finansiella beslut som påverkar utvecklingen av morgondagens byggnader och samhälle.

Utbildning

Utbildningen ger dig kunskap inom ekonomi, juridik och management med fokus på den finansiella sektorns roll i ett hållbart samhällsbyggande. Du lär dig om rättssystemet som legal infrastruktur för den finansiella sektorn och fastighetsmarknaden. Du får kunskap om kundperspektivets betydelse för såväl bank- som fastighetssektorerna. Efter fem obligatoriska terminer väljer du att fördjupa dig inom antingen Fastighetsekonomi eller Finans.

Årskursbeskrivning år 1-3

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen) ​​​​​​​

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad. Du kan börja jobba direkt efter examen eller välja att fortsätta studera på en magister- eller masterutbildning i Sverige eller utomlands.

Webbinarium, Fastighet och finans och Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling

Se vårt webbinarium från Fastighet och finans och Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling. Webbinariet fokuserar på att besvara frågor om utbildningar.

Jobb och framtid

Utbildningens breda och unika inriktning gör att du har stora valmöjligheter i ditt framtida yrkesliv. Du får en bra start på karriären med goda möjligheter till jobb inom många sektorer, exempelvis inom fastighetsekonomi eller den finansiella sektorn.

Du kan välja en karriär inom finansiering av fastigheter, portföljförvaltning eller transaktioner. Dina framtida arbetsgivare kan vara banker, försäkringsbolag, bostadsfinansieringsinstitut och fastighetsbolag. Programmet öppnar också för att arbeta i byggbolag, kommuner och olika konsultföretag inom fastighetssektorn. Du som vill bygga ett eget företag får också en bra start.

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé

Efter KTH - jobb efter utbildningen ​​​​​​​

Fastighet och finans för en hållbar värld

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling, framför allt målen om Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt Hållbara städer och samhällen. Du lär dig hur den finansiella sektorn tillsammans med bygg- och fastighetssektorerna långsiktigt kan bygga ett hållbart samhälle. Du läser bland annat kurser i samhällsbyggnadsprocessen och samhällsbyggnadsekonomi. Ett viktigt fokus för fastighets- och finanssektorerna är att bygga organisationer med stark etisk grund för att främja etiska arbetssätt.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets läroplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät) ​​​​​​​ ​​​​​​​

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling ​​​​​​​

Undervisning och studiemiljö

Undervisningen består av en blandad uppsättning kurser i ett varierat upplägg. Fokus ligger på att du ska vara redo att jobba efter dina tre år på programmet och du läser därför dina kurser i nära samarbete med framtida arbetsgivare. Som student får du en god kontakt med näringslivet i samband med lunchföreläsningar, event, företagsbesök och deltagande i internationella kunskapstävlingar.

Sammanhållningen på programmet är god och det finns stora möjligheter att delta i studentlivet i någon av de många föreningarna vid KTH. För dig med fastighetsintresse finns exempelvis KTH Real Estate Club.

Lärare berättar: "För dig som ser fastigheter som affärer" ​​​​​​​

Studentlivet på KTH består av mycket mer än bara studier. Som student på Fastighet och finans tillhör du Samhällsbyggnadssektionen. Sektionerna på KTH är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och drivs av studenterna själva. De finns till för att främja det sociala studentlivet, utveckla utbildningens kvalitet och stärka kontakten med näringslivet. Utöver sektionerna finns det även flera olika kårföreningar för idrott, spex, event, karriär eller olika sociala specialintressen.

Läs mer om studentlivet på KTH på THS webb ​​​​​​​

Samhällsbyggnadssektionens hemsida ​​​​​​​

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av dina studier utomlands är en chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Genom utbildningen i Fastighet och finans har du exempelvis möjlighet att åka till framstående skolor i Singapore, Portugal och Australien. Vanligtvis genomför studenterna på programmet utbytesstudier under höstterminen på det tredje året. Du kan även göra examensarbete på ett europeiskt företag eller en fältstudie i ett utvecklingsland.

Utlandsstudier under programstudierna ​​​​​​​

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

​​​​​​​ Studenter berättar

Ställ frågor till en KTH-student

Studenter med datorer

Så här söker du till KTH

Här är en beskrivning av hur du, steg för steg, gör för att söka till KTH och information om hur processen ser ut.

Illustration på campus

Därför KTH

Välkommen till KTH! Här nämner vi några anledningar till varför vi tycker du ska välja att studera hos oss.

KTH:s bibliotek

KTH Campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. Läs mer om ditt campus.

Prenumerera på oss

Du kan via våra nyhetsbrev få viktig och aktuell information kring bland annat den utbildning du är intresserad av.