Fastighet och finans, kandidatutbildning 180 hp

Kandidatprogrammet inom Fastighet och finans bygger på breda och djupa kompetenser som delvis är unika för KTH. Efter examen har du goda karriärmöjligheter inom exempelvis banker, försäkringsbolag, bostadsfinansieringsinstitut och fastighetsbolag.

Examen: Teknologie kandidat
Möjlighet till utlandsstudier: Information om utlandsstudier för Fastighet och finans
Längd: 3 år heltid, 180 högskolepoäng
Plats: KTH Campus, Stockholm
Tillhör ämnesområdet: Arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik​​​​​​​​​​​​​​

Särskild behörighet: Matematik 3c, Fysik 1a alterna­tivt Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 1 (Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2 och Kemi 1 kan ersättas av Naturkunskap 2). I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.
Mer om behörighet

Statistik HT-17: BI: 18.59, BII: 19.95, HP: 1.35

  • BI:sökanden med gymnasiebetyg utan komplettering
  • BII:sökanden med gymnasiebetyg med komplettering
  • BF: sökanden med studieomdömen från folkhögskola
  • HP:sökanden med resultat från högskoleprov
  • SA: sökanden som skickat in sen anmälan

Läs mer om andra urvalsgrupper

För frågor relaterade till utbildningens kursinnehåll och uppbyggnad:
svl-s@abe.kth.se

För andra typer av frågor som behörighet, urval och frågor till KTH-studenter:
Fråga oss om studier

Överblick över utbildning

Matematik
Exjobb/ projektarb.
Valbara kurser
Fastighetsjuridik och fastighetsekonomi
Finans och ekonomi
Samhällsbyggnad, övrig
Jämför med annat program

Fastighet och finans 180 hp

Fastighetsmarknaden integreras allt mer med den finansiella sektorn. Utbildningen ger dig kunskap inom ekonomi, informationsteknik, juridik och mate matik.
Utbildningen poängterar särskilt:

• Den finansiella sektorns roll i samhällsbyggandet.
• Informationstekniken som ett centralt ämnes­område, integrerat med ekonomi och juridik.
• Kundperspektivets betydelse för såväl bank­ som fastighetssektorerna.
• Rättssystemet som legal infrastruktur för den finansiella sektorn och fastighetsmarknaden.

Under de fem första terminerna är kurserna obligatoriska. Den sjätte terminen kan du fördjupa dig mot antingen fastighet eller finans.

Kurser

Jobbet och framtiden

Fastighet och finans passar dig som siktar på att jobba med fastighetsekonomi eller inom den finansiella sektorn. Dina framtida arbetsgivare kan vara banker, försäkringsbolag, bostadsfinan­sieringsinstitut och fastighetsbolag. Utbildningen har skapats i samarbete med företag inom de aktuella branscherna, vilket ökar dina karriär­möjligheter ytterligare.

Studenter

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH eller ställ frågor till en KTH-student. De kan besvara på frågor om kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Seyma Yigit, KTH-student

"Studera gärna tillsammans med kurskompisar, det blir så mycket roligare att plugga inför tentor då."

Studenter berättar

​​​​​​​​​​​​* Ändringar kan ske i programmet.

Få aktuell information om utbildningsprogrammet och en inblick i livet som student direkt till din mail.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp