Hoppa till huvudinnehållet

Jämför utbildningar

Jämför fler utbildningarJämför fler utbildningar

Jämför KTH:s utbildningar med varandra och få en snabb överblick av utbildningarnas likheter och skillnader. Klicka dig vidare till utbildningsbeskrivningen för fördjupad information om bland annat kursinnehåll, intervjuer med studenter och kontaktinformation.

Fastighet och finans 180 hp

Byt
Matematik

• Matematik för ekonomer
• Grundläggande statistik för ekonomer
• Tillämpad matematik och statistik för ekonomer

Fastighetsekonomi

• Ekonomisk fastighetsförvaltning
• Fastighetsfinansiering och investering
• Finansiell ekonometri
• Finansiell rapportering och analys
• Investeringsanalys
• Management och etik
• Relationsmarknadsföring och marknadsanalys
• Organisation och ledarskap
• Samhällsbyggnadsekonomi

Fastighetsjuridik

• Allmän fastighetsrätt
• Företags- och fastighetsbeskattning
• Juridisk översiktskurs
• Kredit- och obeståndsrätt
• Speciell fastighetsrätt

Samhällsbyggnad

• Fastighetsinformationsteknik
• Samhällsbyggnadsprocessen för fastighet och finans

Valbar kurs eller inriktning

• Årskurs 3 valfria kurser
Valbar kurs ger möjlighet att välja olika kurser efter intresseområde. Inriktning är fördjupning inom ett område under en längre period av utbildningen. Om programmet erbjuder inriktningar listas de under diagrammet. Läs mer om inriktningar och valbara kurser i programbeskrivningen.

Projekt/Examensarbete

• Examensarbete

Examen
Teknologie kandidat
Längd
3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus
KTH Campus

Årskurs 1-3: Grundnivå

Ämnesöversikt och kurser

Klicka på eller för markören över diagrammet för mer information.
Matematik 13%
Fastighetsekonomi 38%
Fastighetsjuridik 25%
Samhällsbyggnad 8%
Valbar kurs eller inriktning 8%
Projekt/Examensarbete 8%

Jämför med en annan utbildning

Open program selection