Kurser

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på högskoleinegjörsutbildningen i Datateknik i Kista. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

Årskurs 1

Första året lär dig grunden till hur datorer, datornätverk och programvara fungerar. Matematik är viktigt vid teknikkonstruktion och du läser två kurser som senare byggs på. Ingenjörsmetodik är en kurs som skiljer sig från övriga kurser om teknik och matematik. Kursen förmedlar vilka kvalifikationer, förutom teknikkunskap, som krävs av en ingenjör.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2

Till årskurs två väljer du en av programmets två inriktningar. Båda inriktningarna erbjuder ett antal valbara kurser vilket ger ytterligare möjlighet att anpassa utbildningen efter intresse och framtida karriär. Nedanstående kurser läses på båda inriktningar och ökar på dina grundkunskaper för att förstå moderna datatekniska system.

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 3

Examensarbete 15 hp är obligatorisk kurs under vårterminen.

Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog)

Läs mer

Utbildningsplan för 2020 som består av utbildningsmål och innehåll (.pdf)

Utlandsstudier på programmet är vanligast under årskurs tre

Ändringar kan ske i programmet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-10-01