Till innehåll på sidan

Utlandsstudier

KTH erbjuder många och stora möjligheter till utlandsstudier – en unik chans att spetsa sitt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Det är därför inte konstigt att en tredjedel av studenter med examen från KTH har spenderat en del av sin studietid utomlands. Genom högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik, Kista finns många möjligheter att spendera tid vid ett utländskt universitet, bland andra UPC i Spanien, TU Eindhoven i Nederländerna och TU München i Tyskland. Studenter har även genomfört utbytesstudier utanför Europa, i exempelvis Singapore, Kina, Japan, USA och Australien.

Utbytesstudier

Utbytesstudier innebär att du byter ut en eller två terminer på KTH mot studier vid ett av KTH:s över 200 utbytesuniversitet runt om i världen. Vid utbytesuniversitetet kan du läsa på engelska eller det lokala språket. Förberedande språkkurser ges på KTH och studenter på alla program har möjlighet att välja KTH:s språkkurser inom ramen för sina valfria poäng. De mest populära destinationerna bland studenter på programmet i Datateknik är Nanyang Technological University i Singapore, Trinity College på Irland och Moniash University i Australien. KTH har platser vid ett antal universitet som är öppna för studenter från Datateknik, dessa är bland annat UPC-FIB i Barcelona samt RWTH Aachen. Vanligtvis genomför studenterna på programmet utbytesstudier under år tre.

Som student på högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik, Kista kan du genomföra utbytesstudier vid alla utbytesuniversitet som är tillgängliga för studenter vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap. Utbudet uppdateras årligen och kan därför komma att förändras till dess att du ska söka.

Utbytesuniversitet för elektroteknik och datavetenskap

Examensarbete och projekt utomlands

Många studenter vid KTH gör sina examensarbeten eller andra projekt utomlands. Det kan vara allt från en uppsats på ett europeiskt företag till en fältstudie i ett utvecklingsland.

Andra möjligheter

Det finns många andra möjligheter att upptäcka världen genom KTH. Bland annat ges sommarkurser vid partneruniversitet i Kina och ett utbytesprogram i entreprenörskap med National University of Singapore. KTH erbjuder också en rad gemensamma masterprogram tillsammans med andra framstående universitet vilket ger studenter möjligheten att tillbringa ett år vid vardera lärosäte och få examen från båda.

Observera att utbudet av utlandsmöjligheter förändras från år till år och att universitet både tillkommer och försvinner.

Läs mer

Datateknik 180 hp, Kista

Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2022-03-18