Till innehåll på sidan

Högskoleingenjör på KTH

Högskoleingenjörer är en efterfrågad kompetens i de flesta branscher i samhället. Om du vill läsa en kortare ingenjörsutbildning med mindre teoretiskt fokus än civilingenjörsutbildningen är högskoleingenjörsutbildningen ett bra alternativ. I jämförelse med civilingenjören jobbar högskoleingenjören generellt sett ofta mer tillämpat och operativt.

KTH:s högskoleingenjörsutbildningar är riktade yrkesprogram som leder till många och breda karriärmöjligheter. Programmen är utvecklade tillsammans med näringslivet, och du får redan under utbildningen kontakter som du har nytta av när du är färdig. Byggteknik, datateknik, elektroteknik, kemiteknik och maskinteknik är några vanliga yrkesområden. Men det är inte bara inom traditionellt tekniska branscher som vi i dag återfinner högskoleingenjörer – många finns nu även inom exempelvis design, vård, miljö, livsmedel och medicin. Oavsett vilken utbildning du väljer kommer du snabbt ut på arbetsmarknaden med en efterfrågad kunskap och kompetens.

Utbildningens upplägg

Att utbilda sig till högskoleingenjör tar tre år. Undervisningen är till stor del schemabunden och du läser ofta flera kurser parallellt. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som kan utföras antingen på KTH, utomlands eller på ett företag.

Du kan börja jobba direkt efter examen, men du har också flera möjligheter till fortsatta studier. Du kan fortsätta läsa en magister- eller masterutbildning på KTH  eller på någon annan högskola. Med en högskoleingenjörsexamen kvalificerar du dig också för att söka masterstudier utomlands. 

Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9

KTH bedriver Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9  som ger dig dubbla examina. Du blir både högstadielärare och högskoleingenjör. Utbildningen är på 4 år och omfattar 270 högskolepoäng.

Karriärmöjligheter

Efter examen har du goda förutsättningar till spännande jobb på en bred arbetsmarknad, både i Sverige och utomlands. Det finns i dagsläget en brist på högskoleingenjörer och behovet ser ut att öka framöver. Som högskoleingenjör har du därför stora möjligheter att välja arbetsfält och du kan jobba inom allt från design och produktutveckling till miljö, livsmedel eller medicinsk teknik.

Akustiklab på KTH Campus

Jobb och framtid

En utbildning på KTH gör dig inte bara till en duktig ingenjör, du får även goda möjligheter att välja bland många yrken.

Studenter som pluggar tillsammans i KTH Bibliotek

Studier på KTH

Många oroar sig för att det ska vara svårt och särskilt matten. Men på KTH finns det många som kan och vill hjälpa dig.

Två studenter som står med cyklar och pratar med varandra på en gräsmatta.

Studentliv på KTH

KTH är en av Sveriges största tekniska högskola med ett lika stort studentliv. Här kan du träffa vänner för livet.

Kontakta en student

Fråga de studenter som går den utbildning du är intresserad av om kursinnehåll, studentliv och jobbet som ingenjör.

Lär känna KTH

Kom på campusbesök och få en rundvandring eller boka oss för ett skolbesök så kommer vi till er och berättar om KTH och vilka vi är.

Prenumerera på KTH

Du kan via våra nyhetsbrev få viktig och aktuell information kring bland annat den utbildning du är intresserad av.