Till innehåll på sidan

Högskoleingenjör på KTH

Högskoleingenjörer är en efterfrågad kompetens i de flesta branscher i samhället. Om du vill läsa en kortare ingenjörsutbildning med mindre teoretiskt fokus än civilingenjörsutbildningen är högskoleingenjörsutbildningen ett bra alternativ. I jämförelse med civilingenjören jobbar högskoleingenjören generellt sett ofta mer tillämpat och operativt.

Redo för arbetslivet efter tre år

KTH:s högskoleingenjörsutbildningar är riktade yrkesprogram som leder till många och breda karriärmöjligheter. Programmen är utvecklade tillsammans med näringslivet, och du får redan under utbildningen kontakter som du har nytta av när du är färdig. Byggteknik, datateknik, elektroteknik och kemiteknik är några vanliga yrkesområden. Men det är inte bara inom traditionellt tekniska branscher som vi i dag hittar högskoleingenjörer – många finns nu även inom exempelvis design, vård, miljö, livsmedel och medicin. Oavsett vilken utbildning du väljer kommer du snabbt ut på arbetsmarknaden med en efterfrågad kunskap och kompetens.

Bli både lärare och ingenjör med en dubbelexamen

Vi erbjuder också en Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, åk 7-9 som ger dig dubbla examina. Du blir både högstadielärare och högskoleingenjör.

Utbildningen är på fyra år och omfattar 270 högskolepoäng.

Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, åk 7-9, 270 hp

Utbildningens upplägg

Att utbilda sig till högskoleingenjör tar tre år. Undervisningen är till stor del schemabunden och du läser ofta flera kurser parallellt. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som kan utföras antingen på KTH, utomlands eller på ett företag.

Du kan börja jobba direkt efter examen, men du har också flera möjligheter till fortsatta studier. Du kan fortsätta läsa en masterutbildning på KTH eller på någon annan högskola. Med en högskoleingenjörsexamen kvalificerar du dig också för att söka masterstudier utomlands.

KTH:s masterprogram

Utlandsstudier

Vilket språk är undervisningen på?

Som ingenjör behöver du ha goda färdigheter i att kommunicera ditt ämne på både svenska och engelska. Programmet är utformat så att undervisningen ges på svenska, men det har inte sällan vissa inslag av engelska under senare delen. Du ska dock vara förberedd på att kurslitteraturen kan vara på engelska redan från början. Beroende på vilka som undervisar kan också vissa undervisningspass hållas på engelska. Om du vill veta mer om vad som gäller på just programmet som du är intresserad av, kontakta studievägledningen. Kontaktuppgifterna hittar du under varje programsida.

Högskoleingenjörer efterfrågas på arbetsmarknaden

Efter examen har du goda förutsättningar till spännande jobb på en bred arbetsmarknad, både i Sverige och utomlands. Det finns i dagsläget en brist på högskoleingenjörer och behovet ser ut att öka framöver. Som högskoleingenjör har du därför stora möjligheter att välja arbetsfält och du kan jobba inom allt från design och produktutveckling till miljö, livsmedel eller medicinsk teknik.

Karriär och lön

Inblick i vad en ingenjör gör

Ingenjörer arbetar med allt från design, till marknadsföring och produktion och finns inom olika branscher, utbildningsnivåer och specialiseringar.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-02-12