Till innehåll på sidan

Vad gör en ingenjör?

Efter en KTH:s utbildning är du eftertraktad på arbetsmarknaden och möjligheterna är många oavsett om du vill forska, utveckla nya produkter eller starta ett eget företag. Många av KTH:s program ger en ingenjörsexamen – men vad gör egentligen en ingenjör? Evelina har läst till högskoleingenjör inom kemiteknik och reder ut det.

Ingenjörer ute på jobb.
KTH-student Evelina.
Evelina, KTH-student.

Vad gör egentligen en ingenjör? - studenten Evelina reder ut

– Som ingenjör kan du jobba med otroligt många olika saker, därför öppnas väldigt många dörrar för dig som studerat en ingenjörsutbildning. En gemensam nämnare mellan alla ingenjörsutbildningar är att du blir väldigt duktig på att lösa problem, och du blir därför en problemlösare av rang! Bredden på programmen medför väldigt många fördelar, framförallt att du inte behöver veta exakt vad du vill göra efter examen när du väljer program. Under förutsättningen att huvudämnet på ditt program känns intressant och kul! Likaså finns det möjligheten att ändra dig under studietiden, och att forma din inriktning efter intresse under utbildningens gång. På högskoleingenjörsprogrammen kan det göras genom valbara kurser som normalt sett läses under årskurs 3. På civilingenjörsprogrammen kan du skräddarsy när du läser din master under årskurs 4 - 5, där du kan forma din utbildning efter intresse.

– Så vad gör egentligen en ingenjör? Som ingenjör kan du jobba inom industrin, forskning eller som entreprenör. Beroende på din inriktning så har du specialkunskaper inom olika områden. Som ett exempel så har jag och mina klasskompisar som idag är högskoleingenjörer och civilingenjörer väldigt olika yrkesroller efter examen. Processingenjör, forskningsingenjör, laboratorieingenjör, projektledare, driftingenjör, analytiker, utvecklingsingenjör är några exempel på roller som mina klasskompisar kan ha efter examen. Sammanfattningsvis bidrar ingenjören till utveckling av samhället, på alla olika nivåer. Genom min utbildning har jag mött både yrkesverksamma ingenjörer och sett var mina medstudenter hamnat efter examen, här är några exempel:

– Exempel 1 är min klasskompis från högskoleingenjör i kemiteknik, som efter examen började jobba som utvecklings- och processingenjör på ett syraåtervinningsföretag. Det hon gillar mest med den rollen är att en dag inte är lik den andra! En annan klasskompis jobbar som laboratorieingenjör på ett läkemedelsföretag. I hennes arbetsuppgifter ingår det att genomföra olika analyser. Båda de upplever att problemlösningsförmågan är den bästa kunskapen de fått med sig från KTH.

– Exempel 2 är från när jag gjorde examensarbete på en forsknings- och utvecklingsavdelning, där hade många rollen forskare som finns i olika grader. Utbildningsbakgrunden var blandad, det fanns kemister, fysiker, data-, maskin- och elektroingenjörer, den gemensamma nämnaren var att personerna hade genomgått forskarutbildning som doktorander. Som doktorand studerar du själv till viss del, men ingår även i forskningsprojekt där du ägnar större delen av din tid till att jobba med det projektet. Till viss del ingår även undervisning för studenter på grundutbildningarna. Liksom ett vanligt jobb så får du en lön som doktorand, men med en fast lönestigning under din doktorandtid.

– Exempel 3 är en vän som läste högskoleingenjör i byggteknik och design, och blev mätningstekniker efter examen. Som mättekniker ansvarar du för att göra mätningar på en byggarbetsplats, t.ex för nybyggnation av lägenheter. Nu har hon gått vidare som arbetsledare inom samma projekt.

– För min egen del så blir mitt första jobb en traineetjänst som projektledare inom kraftsystem. Som trainee kommer jag utöver min roll få en bredare kunskap om de olika affärsområden som finns på företaget. En projektledare har generellt en övergripande roll för att planera, strukturera och driva projektet framåt, därtill kan även ekonomiansvar och uppföljning vara vanliga arbetsuppgifter. Från min utbildning i kemiteknik för energi och miljö har jag fått en bred förståelse om vårt energisystem och energibärare samt omvandlare som i sig är kopplat till elnätet. I samband med ett sommarjobb inom tillverkningsindustrin för elkraft så har jag fått en ytterligare bredd som landade i den här rollen. Resten lär jag mig på vägen!

KTH-student Evelina på sitt första jobb första jobb som projektledare inom kraftsystem.
KTH-student Evelina på sitt första jobb första jobb som projektledare inom kraftsystem.

Bildtext: En ingenjör jobbar med att driva eller utveckla samhället till det bättre, som högskoleingenjör i kemiteknik t.ex jobba med avfallshantering/återvinning, energiförsörjning, energibärare likväl som inom läkemedelsindustrin eller tillverkningsindustrin. Som civilingenjör kan du likaså jobba inom dessa områden, eller forska på nya lösningar och material för framtiden.

Se film

Vad gör egentligen en ingenjör och vad kan man göra efter sin utbildning?

Detta är frågor som Lilian ställer till några av studenterna på KTH. Vi får höra svar från studenter som läser till såväl civilingenjör och högskoleingenjör som arkitektur.

Inblick i vad en ingenjör gör

Ingenjörer arbetar med allt från design, till marknadsföring och produktion och finns inom olika branscher, utbildningsnivåer och specialiseringar. 

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2023-03-21