Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling

Karta över FN:s 17 globala mål
Karta över FN:s 17 globala mål

Genom att välja en utbildning på KTH får du stora möjligheter att efter examen jobba med att utveckla framtidens samhälle i en hållbar riktning. På KTH träffar du engagerade studenter och lärare som tillsammans med dig vill driva utvecklingen framåt för en hållbar framtid.

Utveckling av ny teknik påverkar oss på en mängd olika sätt – det förändrar våra samhällen, hur vi lever, umgås, bor, reser och konsumerar. Med en examen från KTH kommer du att jobba med att utveckla och påverka framtidens hållbara samhälle.

Ett av KTH:s viktigaste mål är att alla studenter som tar examen från KTH har aktuell kunskap och verktyg för att förändra samhället i en hållbar riktning. Därför är hållbar utveckling integrerat i alla våra utbildningsprogram.

Läs mer om FN:s 17 globala mål (globalamalen.se)

Hållbar utveckling inom KTH:s utbildningar

Hållbar utveckling ska vara integrerat på samtliga utbildningar på KTH. De flesta av KTH:s utbildningar ger dig dessutom möjlighet till en profilering mot hållar utveckling genom valbara kurser.

Här kan du söka ut valbara kurser som behandlar miljö, miljöteknik eller hållbar utveckling (Kurs- och programkatalogen) .

Vi har även två utbildningar på grundnivå med huvudperspektiv inom miljö och hållbar utveckling.

Energi och miljö, civilingenjör 300 hp

Industriell teknik och hållbarhet, civilingenjör 300 hp

Examens- och projektarbeten med hållbarhetsprofil

Under tredje och femte året av din utbildning gör du ett examensarbete och kan välja att profilera examensarbetet mot hållbarhet. Du kan även läsa projektkurser som är inriktade på hållbarhet. Här nedan är några.

Fältstudier i ett utvecklingsland

Du kan göra ditt examensarbete i ett utvecklingsland, så kallad KTH Field Studies. Fältstudien utförs i ett låg- eller medelinkomstland och ska knyta an till de globala hållbarhetsmålen. Det är en möjlighet att göra riktig skillnad och du får förståelse för de utmaningar som finns i landet. KTH delar årligen ut stipendier som gör detta möjligt.

Studentengagemang för hållbarhet

Engagera dig tillsammans med andra på KTH som på olika sätt arbetar för hållbarhet. Här är ett urval av de föreningar och projekt du kan engagera dig i.

KTH Students for Sustainability

Syftet med KTH Students for Sustainability är att föra samman studenter och föreningar som är engagerade i hållbarhetsfrågor på KTH. KTH Students for Sustainability bjuder in alla studenter som är intresserade av hållbarhet för att diskutera aktuella teman och hur studenter och föreningar på KTH kan organisera sig tillsammans.

KTH SforS (KTH Students for Sustainability)

Engineers Without Borders

Föreningen Engineers Without Borders arbetar med utmaningar kopplade till de globala hållbarhetsmålen i Sverige och internationellt. På KTH finns en lokal grupp med 50 aktiva volänter bestående av studenter, doktorander och forskare. På KTH har föreningen stort fokus på internationella projekt, men organiserar även föreläsningar och workshop på tema hållbarhet. 

Engineers Without Borders (ewb-swe.org)

THS Green Week

En eventvecka som organiseras årligen av studentkåren. Under eventet kan KTH-studenter inspireras av och nätverka med företag och organisationer som arbetar med hållbar utveckling. 

THS Green Week (thsfuture.se)

Klimatstudenterna

Föreningen Klimatstudenterna är en växande studentrörelse som vill rädda framtiden och vill hjälpa lärosäten att leda vägen för att nå målen i Parisavtalet och Agenda 2030.

Klimatstudenterna på KTH (Facebook)

Intervju med Sally som startade föreningen på KTH 

Effektiv Altruism

Effektiv altruism KTH handlar om att använda analys och kritiskt tänkande för att lista ut de bästa sätten att hjälpa andra på. Effektiv altruism är en rörelse som startades år 2008 och har idag vuxit till omkring 13000 personer över hela världen.

Effektiv Altruism KTH (Facebook)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-05-21