Till innehåll på sidan

Projekt i Afrika via KTH Global Development Hub

KTH Global Development Hub (GDH) bedriver en samordnad utbildnings- och innovationsverksamhet för global hållbar utveckling i nära samarbete med ett antal universitet i Afrika söder om Sahara. Genom GDH kan du få en möjlighet att resa till Afrika under fyra till sex månader och medverka i projekt som handlar om att ta fram lösningar på lokala samhällsutmaningar kopplade till FN:s globala hållbarhetsmål.

Du kan välja mellan tre olika upplägg för ditt utbyte hos KTH:s GDH-partners i Afrika:

  1. Obligatorisk projektkurs + examensarbete på kandidatnivå (KEX) + valbara kurser.
  2. Obligatorisk projektkurs + valbara kurser.
  3. Examensarbete på masternivå (MEX). Kontakta Erika Svensson Rössner  för mer information och förslag på ämnesområden.

Möjligheter våren 2023

Botswana

Detta erbjudande gäller dig som är antagen till ett tre- eller femårigt program vid KTH och läser årskurs 3 eller 4. Här har du möjlighet att tillbringa vårterminen vid Botho University i Gaborone, Botswana. Där kommer du att ingå i ett multidisciplinärt studentteam i ett utmaningsdrivet projekt som utvecklar lösningar till en lokal samhällsutmaning. Det kan till exempel handla om vattenförsörjning, energi eller stadsplanering.

Projektkursen är obligatorisk motsvarar 10 högskolepoäng. I tillägg till den utmaningsdrivna projektkursen läser du ett antal kurser från Bothos kursutbud för att komma upp i heltidsstudier.

Mer information om projektkursen (pdf från Botho University) (pdf 222 kB)

Kenya, period 4

Detta erbjudande gäller dig som är antagen till ett tre- eller femårigt program vid KTH och läser årskurs 3 eller 4. Här har du möjlighet att tillbringa period 4 (slutet av mars till mitten/slutet av juli) vid Strathmore University i Nairobi, Kenya. Där kommer du att vara en del av ett multidisciplinärt studentteam i ett utmaningsdrivet projekt som utvecklar lösningar på lokala samhällsutmaningar relaterade till hållbar utveckling och ICT.

Studenter i årskurs 4 ska i tillägg till att delta i en obligatorisk utmaningsdriven projektkurs som motsvarar 10 höhgskolepoäng, samt även läsa andra kurser på Strathmore för att komma upp till heltidsstudier.

Mer information om projektkursen (pdf från Strathmore University) (pdf 158 kB)

Förutsättningar

Inkomna ansökningar kommer hanteras löpande. Utifrån din ansökan görs ett urval där dina studiemeriter och lämplighet för det aktuella projektet bedöms. Vid behov kan du kallas till intervju som en komplettering av din ansökning. Bedömning av ansökan görs av KTH Global Development Hub och lärare från berörda program och utbytesuniversitetet.

Du får inte tidigare ha deltagit i ett GDH-projekt, men deltagande i ett GDH-projekt påverkar inte dina möjligheter till framtida utbytesstudier. Du måste uppfylla kraven för visum till landet där projektkursen genomförs. Om du är student i årskurs 3 och vill åka på våren måste du möta ditt programs behörighetskrav för examensarbete på kandidatnivå vid tillfället för utbytet. Du måste själv säkerställa att du kan tillgodoräkna de kurser du läser under utbytet i din KTH-examen. GDH kan dock hjälpa till med kommunikationen med ansvarig för ditt program.

Bilagor till ansökan

Bilagor som ska skickas via e-post: 

  1. Betygsutdrag.
  2. Eventuella intyg på språkkunskaper utöver svenska och engelska, u-landskunskap, etc.
  3. Om utbytet sker under årskurs 3 ska det finnas ett intyg från handledare/examinator vid KTH som bekräftar att kandidatexamensarbetet kan göras på distans. Du behöver inte ha ett färdigt projekt vid ansökningstillfället.
  4. Ett intyg från din internationella koordinator eller programansvarig som bekräftar att du kan genomföra den obligatoriska utmaningsdrivna projektkursen på 10 högskolepoäng och att du kan tillgodoräkna dig denna i utbildningen.

Kontakt

Inpireras av tidigare studenters berättelser

Informeras och inspireras av tidigare studenters erfarenheter av KTH Global Development Hub genom att läsa deras reseberättelser.