Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Projekt i Afrika via KTH Global Development Hub

KTH Global Development Hub (GDH) bedriver en samordnad utbildnings- och innovationsverksamhet för global hållbar utveckling i nära samarbete med ett antal universitet i Afrika söder om Sahara. Genom GDH kan du få en möjlighet att resa till Afrika under fyra till sex månader och medverka i projekt som handlar om att ta fram lösningar på lokala samhällsutmaningar kopplade till FN:s globala hållbarhetsmål.

Utlandsbloggen

Läs KTH-studenten Idas blogg från hennes GDH-utbyte i Kenya.

Du kan välja mellan tre olika upplägg för ditt utbyte hos KTH:s GDH-partners i Afrika. I projektkursen kommer du att vara en del av ett multidisciplinärt studentteam i ett utmaningsdrivet projekt som utvecklar lösningar på lokala samhällsutmaningar. 

  1. Obligatorisk projektkurs (motsvarande 10 hp) + examensarbete på kandidatnivå (KEX) + valbara kurser.
  2. Obligatorisk projektkurs (motsvarande 10 hp) + valbara kurser.
  3. Examensarbete på masternivå (MEX).

Kontakta Erika Svensson Rössner  för mer information och förslag på ämnesområden för KEX och MEX.

Botswana

Universitet: Botho University i Gaborone, Botswana
Tidsperiod: höstterminen eller vårterminen
Länk till Botho University: botswana.bothouniversity.com/courses/
Information om projektkursen Innovation for Sustainable Development. Projektet kan till exempel handla om vattenförsörjning, energi eller stadsplanering:

Mer information om projektkursen (pdf från Botho University) (pdf 222 kB)

Kenya

Universitet: Strathmore University i Nairobi, Kenya
Tidsperiod: period 4 (april-slutet av juli)
Länk till Strathmore University: strathmore.edu/faculty-schools/
Information om projektkursen. Projektet kan till exempel handla om samhällsutmaningar kopplade till hållbar utveckling och ICT:

Mer information om projektkursen (pdf från Strathmore University) (pdf 258 kB)

Tanzania

Universitet: University of Dar es Salaam (UDSM) i Dar es Salaam, Tanzania
Tidsperiod: P2 online (november-december, se upplägg för den obligatoriska kursen), vårterminen på plats i Dar es Salaam (mitten av januari-mitten av juli)
Kreditsystem: 60 credits motsvarar 30 hp.
Länk till UDSM: www.udsm.ac.tz/web/index.php/
Information om projektkursen Problem Driven Group Project:

Mer information om projektkursen (pdf från UDSM) (pdf 366 kB)

Förutsättningar

Från och med våren 2023 sker ansökan via den vanliga utbytesansökningsprocessen . Det finns möjlighet att göra en sen ansökan  till utbytesplatser inom GDH under HT23 och VT24.

Om du inom GDH-utbytet vill skriva ditt kandidat- eller masterexamensarbete behöver du i ansökan ladda upp ett projektförslag för ditt examensarbete istället för kurslistan.

Utifrån din ansökan görs ett urval där dina studiemeriter och lämplighet för det aktuella projektet bedöms. Sökande kallas till intervju som en komplettering av ansökan. Bedömning av ansökan görs av KTH Global Development Hub och lärare från berörda program och utbytesuniversitetet.

Om du vill skriva ditt examensarbete på kandidat- eller masternivå måste du möta ditt programs behörighetskrav för examensarbete vid tillfället för utbytet. Du måste själv säkerställa att du kan tillgodoräkna de eventuella kurser du läser under utbytet i din KTH-examen. GDH kan dock hjälpa till med kommunikationen med ansvarig för ditt program.

Observera att deltagande i GDH inte påverkar dina möjligheter till framtida utbytesstudier, dvs. du räknas som en student i kvotgrupp 1 eller 2 om du söker utbyte efter att nominerats till en GDH-plats.

Kontakt

Inpireras av tidigare studenters berättelser

Informeras och inspireras av tidigare studenters erfarenheter av KTH Global Development Hub genom att läsa deras reseberättelser.