Till innehåll på sidan

Delta i utvecklingsprojekt i Afrika genom KTH Global Development Hub

KTH Global Development Hub (GDH) bedriver en samordnad utbildnings- och innovationsverksamhet för global hållbar utveckling i nära samarbete med ett antal universitet i Afrika söder om Sahara. Som student i årskurs 3 erbjuds du möjlighet att resa till Afrika under fyra till sex månader och medverka i projekt som handlar om att ta fram lösningar på lokala samhällsutmaningar kopplade till FN:s globala hållbarhetsmål.

Ansökan inför vårterminen 2022 är öppen

Ansökan för vårterminen 2022 är öppen. Fyll i formuläret GDH application spring 2022  för att ansöka.

Har du frågor? Kontakta då Katie Zmijewski, katiez@kth.se .

Utbytesmöjligheter inom GDH

Utmaningsdrivet utbyte i Kenya under period 4

Detta erbjudande gäller dig som är antagen till ett tre- eller femårigt program vid KTH och läser årskurs 3 eller 4. Här har du möjlighet att tillbringa period 4 (slutet av mars till mitten/slutet av juli) vid Strathmore University i Nairobi, Kenya. Där kommer du att vara en del av ett multidisciplinärt studentteam i ett utmaningsdrivet projekt som utvecklar lösningar på lokala samhällsutmaningar relaterade till hållbar utveckling och ICT.

Studenter i årskurs 3 ska i tillägg till att delta i den utmaningsdrivna projektkursen (10 hp) även genomföra/avsluta sitt kandidatexamensarbete (KEX) under tiden i Kenya. KEX-projektet formuleras i dialog mellan studenten, programansvarig på KTH, KEX-handledare/examinator på KTH, och en lokal handledare på Strathmore. GDH kan hjälpa till med kontakter på Strathmore University.

Studenter i årskurs 4 ska i tillägg till att delta i en utmaningsdriven projektkurs (10 hp) även läsa andra kurser på Strathmore för att komma upp till heltidsstudier.

Utmaningsdrivet utbyte i Botswana under vår- eller hösttermin 2022

Detta erbjudande gäller dig som är antagen till ett tre- eller femårigt program vid KTH och läser årskurs 3 eller 4. Här har du möjlighet att tillbringa hela höstterminen (juli till november) eller vårterminen (januari till juni) vid Botho University i Gaborone, Botswana. Där kommer du att ingå i ett multidisciplinärt studentteam i ett utmaningsdrivet projekt som utvecklar lösningar till en lokal samhällsutmaning. Det kan till exempel handla om vattenförsörjning, energi eller stadsplanering. Detta projekt motsvarar 10 högskolepoäng. I tillägg till den utmaningsdrivna projektkursen läser du ett antal kurser från Bothos kursutbud för att komma upp i heltidsstudier.

Om du är student i årskurs 3 ska du i tillägg till att delta i den utmaningsdrivna projektkursen (10 hp) även genomföra ditt kandidatexamensarbete (KEX) under tiden i Botswana. KEX-projektet formuleras i dialog mellan studenten, programansvarig på KTH, KEX-handledare/examinator på KTH, och en lokal handledare på Botho. GDH kan hjälpa till med kontakter på Botho University. 

Förutsättningar

Det är nu möjligt att söka utbyte inom GDH. Inkomna ansökningar kommer hanteras löpande. Utifrån din ansökan görs ett urval där dina studiemeriter och lämplighet för det aktuella projektet bedöms. Vid behov kan du kallas till intervju som en komplettering av din ansökning. Bedömning av ansökan görs av KTH Global Development Hub och lärare från berörda program och utbytesuniversitetet.

Du får inte tidigare ha deltagit i ett GDH-projekt, men deltagande i ett GDH-projekt påverkar inte dina möjligheter till framtida utbytesstudier. Du måste uppfylla kraven för visum till landet där projektkursen genomförs. Om du är student i årskurs 3 och vill åka på våren måste du möta ditt programs behörighetskrav för examensarbete på kandidatnivå vid tillfället för utbytet. Du måste själv säkerställa att du kan tillgodoräkna de kurser du läser under utbytet i din KTH-examen. GDH kan dock hjälpa till med kommunikationen med ansvarig för ditt program.

Inpireras av tidigare studenters berättelser

Informeras och inspireras av tidigare studenters erfarenheter av KTH Global Development Hub genom att läsa deras reseberättelser.

KTH Global Development Hub på utlandsbloggen

David som genomförde en projektkurs i Nairobi bloggade om sin upplevelse på utlandsbloggen.

Ansökan

Fyll i ansökan och skicka efterfrågade intyg till katiez@kth.se  för vald projektkurs. Endast kompletta ansökningar kommer att bedömas.

Ansök genom att fylla i formuläret på följande länk: GDH application spring 2022 .

Bilagor som ska skickas via e-post: 

  1. Betygsutdrag.
  2. Eventuella intyg på språkkunskaper utöver svenska och engelska, u-landskunskap, etc.
  3. Om utbytet sker under årskurs 3 ska det finnas ett intyg från handledare/examinator vid KTH som bekräftar att kandidatexamensarbetet kan göras på distans. Du behöver inte ha ett färdigt projekt vid ansökningstillfället.
  4. Ett intyg från din internationella koordinator som bekräftar att projektkursen kan tillgodoräknas inom ditt program vid KTH.

Kontakt

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Katie Zmijewski
Tillhör: Välkommen till Studentwebben
Senast ändrad: 2021-11-17