Till innehåll på sidan

Sen ansökan till utbytesstudier

Under vår- och hösterminerna kan du göra en sen ansökan till utbytesstudier. Du kan då ansöka om såväl KTH-gemensamma och skolspecifika platser.

Ansökan öppen

Nu kan du göra en sen ansökan till utbytesstudier höstterminen 2023 och vårterminen 2024.

Läs informationen noggrant på den här sidan innan du gör din ansökan. Ansökan gör du i KTH:s ansökningsportal Mobility Online.

Ansök i Mobility Online

Efter att det ordinarie urvalet för utbytesstudier för kommande läsår gjorts i februari kommer KTH lista utbytesplatser som du kan göra en sen ansökan till. Du kan då välja bland de platser som inte har blivit tilldelade. Det finns platser som är sökbara för alla KTH-studenter, samt platser som endast finns för respektive skolas studenter. Vid sen ansökan tillämpas först till kvarn-principen.

Behörighet och förberedelser

Innan du skickar in din ansökan ska du kontrollera att du är behörig enligt de principer som beskrivs under sidan för Behörighet och urval . Notera att vid sen ansökan baseras studiemeriter på avslutade kurser till och med den senast avslutade studieperioden inom ditt program den dag du gör ansökan.

Om du redan har tilldelats en utbytesplats vid urvalsmötet i februari får du endast göra en sen ansökan om:

  • det visat sig att platsen du blivit tilldelad inte kommer fungera akademiskt, eller
  • om du vill söka utbyte för ytterligare en termin.

För att vara giltig måste din ansökan:

  • innehålla en preliminär studieplan, det vill säga en lista med kurser som du planerar att följa vid respektive universitet. Studierna ska motsvara heltidsstudier och ska kunna tillgodoräknas inom din utbildning vid KTH. Fyll i det bifogade kursvalsformuläret (dotx 66 kB)  med en kort motivation om val av kurserna. Läs också FAQ för utbytesstudier .
  • kompletteras med ett e-postmeddelande som ska skickas till din skolas internationella koordinator , så att ansökan kan handläggas. Görs inte detta anses inte din ansökan vara komplett.

Glöm inte att kontrollera på vilket språk undervisningen bedrivs. Platser fördelas efter först till kvarn-principen efter att din behörighet har kontrollerats av din skolas internationella koordinator.

Observera att du inte kan göra en sen ansökan om en plats senare än tre veckor från värduniversitetets sista datum för ansökan.

Ansökan

Om du söker till mer än ett universitet måste du rangordna universiteten i prioritetsordning. Du kommer att erbjudas en plats vid det universitet som du givit högst prioritet, om där finns en ledig plats och till vilket du är behörig, samt om det är mer än tre veckor till sista ansökningsdatum.

Ansökan görs i två steg. Den första delen gäller uppgifter om din studiebakgrund. När du skickat in den, kommer du få en länk för att göra resterande del av ansökan. Följ instruktionerna noga så blir ansökan helt rätt.

Ansökan för utbytesstudier

Se den här instruktionsfilmen för extra hjälp i hur du gör din ansökan i KTH:s ansökningsportal Mobility Online. Klicka på knappen "CC" för textning.