Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

När passar det att åka på utbyte?

Vilken termin du rekommenderas att åka på utbyte beror på vilket program du går. Här kan du se vad KTH rekommenderar för just ditt program.

Ett kryss (X) betyder att KTH rekommenderar utbyte denna termin. En tom ruta utan kryss betyder att KTH inte rekommenderar utbyte denna termin. Observera att på många civilingenjörsutbildningar rekommenderas utbyte först under mastern, kontrollera då rekommenderade terminer för utbyte på den master du tänkt välja. Om ditt program inte finns med här kan det betyda att du inte rekommenderas att åka på utbyte inom ditt program. Kontakta din internationella koordinator om du har frågor. 

Kontakta internationell koordinator

Arkitektur

Arkitekt Åk 3 HT Åk 3 VT Åk 4 HT Åk 4 VT Åk 5 HT Åk 5 VT
Arkitektutbildningen 300 hp     x x x  

Civilingenjör

Civilingenjör åk 1-3 Åk 3 HT Åk 3 VT
Bioteknik 300 hp    
Civilingenjör och lärare 300 hp X  
Datateknik 300 hp    
Design och produktframtagning 300 hp x  
Elektroteknik 300 hp    
Energi och miljö 300 hp x  
Farkostteknik 300 hp    
Industriell ekonomi 300 hp X  
Industriell teknik och hållbarhet 300 hp    
Informationsteknik 300 hp    
Maskinteknik 300 hp x  
Materialdesign 300 hp x  
Medicinsk teknik 300 hp    
Medieteknik 300 hp    
Samhällsbyggnad 300 hp    
Teknisk fysik 300 hp X  
Teknisk kemi 300 hp    
Teknisk matematik 300 hp X  
Öppen ingång 300 hp    

Högskoleingenjör

Observera att programmet Teknik och ekonomi börjar sitt tredje år på vårterminen.

Högskoleingenjör Åk 3 Termin 1 Åk 3 Termin 2
Byggteknik och design 180 hp x  
Datateknik, Flemingsberg, 180 hp X X
Datateknik, Kista, 180 hp x  
Elektronik och datorteknik, Kista 180 hp x  
Elektroteknik, Flemingsberg 180 hp X X
Industriell teknik och produktionsunderhåll 180 hp    
Kemiteknik 180 hp X X
Maskinteknik 180 hp    
Medicinsk teknik 180 hp X X
Teknik och ekonomi 180 hp   X

Kandidat

Kandidatutbildning Åk 3 HT Åk 3 VT
Fastighet och finans 180 hp x  
Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling 180 hp x  
Informations- och kommunikationsteknik 180 hp x  

Master

Arkitektur och samhällsbyggnad

Masterprogram Åk 1 HT Åk 1 VT Åk 2 HT Åk 2 VT
Architecture     x  
Civil and Architectural Engineering   x x  
Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure   x x  
Real Estate and Construction Management   x x  
Sustainable Technology   x x  
Sustainable Urban Planning and Design   x x  
Transport and Geoinformation Technology   x x  

Elektroteknik och datavetenskap

Masterprogram Åk 1 HT Åk 1 VT Åk 2 HT Åk 2 VT
Communication Systems   x x  
Computer Science   x x  
Cybersecurity   x x  
Electric Power Engineering   x x  
Electromagnetics, Fusion and Space Engineering   x x  
Embedded Systems   x x  
ICT Innovation   x x  
Information and Network Engineering   x x  
Interactive Media Technology   x x  
Machine Learning   x x  
Nanotechnology   x x  
Software Engineering of Distributed Systems   x x  
Systems, Control and Robotics   x x  

Industriell teknik och management 

Masterprogram Åk 1 HT Åk 1 VT Åk 2 HT Åk 2 VT
Engineering Design X     X
Engineering Materials Science     X X
Integrated Product Design   X X X
Production Engineering and Management   X X  
Sustainable Energy Engineering     x x
Sustainable Production Development   X   X
Industrial Management spår se nedan        
IAVN, Interaktion och visualisering X X    
MAIG, Maskininlärning   X    
PUET, Programutvecklingsteknik X X    
EEAA, Effektiv energianvändning X      
HKPA, Hållbar kraftproduktion X      
MOPR, Modern produktion X X    
CYPS, Cyberfysiska system X X    
FMIB, Finansiell matematik X X    
OSYT, Optimeringslära och systemteori X X    

Kemi, bioteknologi och hälsa

Masterprogram Åk 1 HT Åk 1 VT Åk 2 HT Åk 2 VT
Chemical Engineering for Energy and Environment X X    
Industrial and Environmental Biotechnology X X    
Innovative Technology for Healthy Living     X  
Macromolecular Materials X   X  
Medical Biotechnology   X X  
Medical Engineering     X  
Molecular Science and Engineering X   X  
Sports Technology     X  
Technology, Work and Health     X  

Teknikvetenskap

Masterprogram Åk 1 HT Åk 1 VT Åk 2 HT Åk 2 VT
Aerospace Engineering   X X  
Applied and Computational Mathematics   X X  
Computer Simulations for Science and Engineering (Joint)   X X  
Engineering Mechanics   X X  
Engineering Physics   X X  
Mathematics (Joint)   X X  
Naval Architecture   X X  
Nuclear Energy Engineering   X X  
Railway Engineering   X X  
Vehicle Engineering   X X