Till innehåll på sidan

Kompetenshöjande språk- och kommunikationskurser

Språklig och kulturell kompetens är framgångsfaktorer i många yrken och efterfrågas särskilt av exportindustrin och större företag och organisationer. En examen från KTH tillsammans med gedigna språk- och kulturkunskaper öppnar dörrarna till en internationell arbetsmarknad.

Olika pennor och skolmaterial.

Kurser i språk och kommunikation

Som student på KTH har du möjlighet att läsa kurser i språk och kommunikation inom ramen för ditt programs valfria poäng. Det finns också en del program som erbjuder språkkurser som en integrerad del av utbildningen. I båda fallen får du tillgång till kurser speciellt designade för KTH-studenters behov av språklig och kulturell kompetens under studieåren och i arbetslivet.

KTH erbjuder kurser från nybörjarnivå och uppåt i franska, spanska, tyska, japanska och kinesiska. Det finns också ett antal avancerade kurser i retorik och teknisk kommunikation i svenska och engelska för dig som kan språket och vill utveckla dina färdigheter ytterligare i argumentation, effektiv vetenskaplig eller social diskurs samt skaffa dig en stark språklig medvetenhet inför examensarbete och arbetsliv.

KTH Språk och kommunikation erbjuder också stöd utöver de poänggivande kurserna i form av språkpartnerprogram, språkcafé, seminarier och individuell hjälp med akademiska texter.

Tandem språkpartnerprogram

Språkcafé

Centrum för akademiskt skrivande