Industriell teknik och hållbarhet, civilingenjör 300 hp

Industriell teknik och hållbarhet genomförs i unikt nära samarbete med modern industri. Utbildningen fokuserar på hållbarhet i tillverkningsfasen av produkter och i produktionsutveckling. Du lär dig analysera system och processer för att samordna, integrera och optimera flöden inom dessa områden där produktionssystem, produktionsledning, logistik och underhåll är centrala områden för denna utveckling. Efter utbildningen kan du jobba med att utforma och utveckla hållbara system för tillverkning av vilken typ av produkter som helst, exempelvis fordon, läkemedel, sjukvård, livsmedel, kläder eller grön teknologi.

Viktiga datum

16 mars 2020: Anmälan öppnar
15 april 2020: Anmälan stänger
9 juli 2020: Antagningsbesked 1
24 juli 2020: Sista svarsdag
30 juli 2020: Antagningbesked 2
Mitten av augusti 2020: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti 2020: Programstart

Överblick över utbildning

Matematik26%
Fysik8%
Programmering7%
Energi och miljö3%
Industriell teknik och hållbarhet28%
Breddande färdigheter7%
Valbar kurs eller inriktning13%
Projekt/Examensarbete8%
Jämför med annat program

​​​​​​​Industriell teknik och hållbarhet 300 hp 

Utbildningen ger dig systemperspektiv på industriell teknik och hållbar produktion. Under de tre första åren läser du kurser om industriella system utifrån tre olika perspektiv:

  • systemteori och systemdynamik

  • produktionssystem

  • hållbara arbetssystem

Du lär dig programmera och utföra beräkningar och statistiska analyser för att optimera och visualisera processer och flöden i systemet du utvecklar. Parallellt lär du dig arbetsorganisation och ledning av individer och team. Kombinationen av dessa kunskaper är viktiga för att du ska förstå vad som bör förbättras, hur du tar fram nya lösningar och genomför förändringar ur ett system perspektiv. Dessutom lär du dig debattera och argumentera för både lokala och globala hållbarhetsaspekter inom industrin. Under hela din studietid kommer du kunna dra nytta av att världsledande industri på olika sätt deltar i utbildningen och du får tillämpa dina teoretiska kunskaper i utveckling av konkreta lösningar för industrin.

Efter utbildningens två första år har du stor möjlighet att använda valfria poäng för att skapa en fördjupad eller breddad kompetensprofil och inför årskurs fyra väljer du ett av flera masterprogram. 

Kurser

Jobb och karriär

En ingenjörs utmaningar och industrins framtida behov handlar om förmåga att skapa hållbara helhetslösningar för höjd produktivitet, minskad miljöpåverkan och hållbara arbetssystem. På ditt örsta jobb kan du till exempel arbeta som produktionstekniker inom produktion och underhåll eller som produktionsplanerare inom logistik. Du kommer att spela en viktig roll i den snabba utvecklingen som rör de flesta branscher, där du kan arbeta med att utforma och utveckla hållbara system för tillverkning av vilken typ av produkter som helst, exempelvis fordon, läkemedel, sjukvård, livsmedel, kläder eller grön teknologi. Det nära samarbetet med företagen kommer att ge dig personliga kontakter och nätverk under utbildningen och inför framtida yrkesliv. 

"En utbildning för dig som vill utveckla den moderna framtida fabriken och påverka på riktigt."

Pernilla Ulfvengren, KTH och Helena Thelin, AstraZeneca

Studenter

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH eller ställ frågor till en KTH-student. De kan besvara på frågor om kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

"Mitt bästa tips till en blivande student är att välja en utbildning som kommer leda till ett arbete du tycker är kul."

Alexandra, KTH-student

Studenter berättar

Ställ frågor till en KTH-student

Studentbostad i Södertälje

Bostadssituationen för studenter i Södertälje är generellt sett bättre än i andra delar av länet.

Så här söker du till KTH

Här är en beskrivning av hur du, steg för steg, gör för att söka till KTH och information om hur processen ser ut.

Därför KTH

Välkommen till KTH. Här nämner vi några orsaker till varför vi tycker du ska välja att studera hos oss på KTH.

KTH Södertälje

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. Läs mer om ditt campus.

Prenumerera på KTH

Du kan via våra nyhetsbrev få viktig och aktuell information kring bland annat den utbildning du är intresserad av.