Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Här skapar vi framtidens fabriker

Det här är ett nyskapat civilingenjörsprogram. Du lär dig att arbeta med produktionsledning, -logistik och -underhåll i framtidens moderna hållbara fabriker. Det kan handla om tillverkning av fordon, läkemedel, sjukvård, livsmedel, kläder, batterier, solceller med mera.

Pernilla Ulfvengren är programansvarig i Industriell teknik och hållbarhet 300 hp.

Intervju med programansvarig lärare 

Pernilla Ulfvengren är programansvarig. Här ger hon lite bakgrund till det relativt nya programmet.

Vem tycker du ska söka det här programmet?

– Det är du som tror på att teknik och människor i kombination kan bidra till att lösa de utmaningar samhälle och industri står inför. Du som har ett intresse av både teknik, människor och hållbarhet.

Hur kommer det sig att du är programansvarig för Industriell teknik och hållbarhet?

– Jag är maskinkonstruktör, har disputerat i arbetsvetenskap och forskar på systemsäkerhet. Jag har alltså sysslat med hela system som bygger på att alla delar fungerar tillsammans. Hållbarhet är utfall av ett system och i system är helheten större än summan av delarna. I produktionssystem så samverkar just människor och teknik i tillverkning och helheten måste vara hållbar för både företaget, människor i arbete och miljön. Som konstruktör och säkerhetsforskare har jag också en bakgrund i ingenjörsmetodik för utveckling av komplexa system.

Varför har ni skapat en helt ny civilingenjörsutbildning för det här?

– Industriell teknik och hållbarhet är två breda begrepp. Vi arbetar både med att öka tillväxt och vinst för företagen och att skapa hållbar produktion, sysselsättning och konsumtion. Det är komplext och, faktiskt, nödvändigt även i framtiden.

Hur gör ni för att skapa riktning och innehåll i den nya utbildningen?

– Parallellt med att utveckla utbildningen bygger KTH en forskarorganisation med professorer och lektorer på institutionen för Hållbar produktionsutveckling. Tillsammans utvecklar vi innehållet och har också ett bra samarbete med Scania och AstraZeneca. Det är ingen överdrift att säga att de båda är världsledande inom produktion.

Är industriell teknik och hållbarhet kontroversiellt på något sätt?

– Det är i vart fall fullt av motsättningar. Det finns inga enkla svar på hur olika delar i produktionssystemet ska balanseras med avseende på de som arbetar, miljön och företagets konkurrenskraft. Var ska en lägga resurser för att få störst önskvärd effekt?

– Vi skapar medvetet debatter i flera kurser och diskuterar olika perspektiv på komplexa problem. Det är viktigt att kunna hantera dilemman som uppstår i industrin. Att argumentera för en ståndpunkt utifrån olika ingenjörers perspektiv, ledning och andra intressenter. För att få alla att tänka och jobba hållbart måste du kunna lyssna och förstå vad andra tycker. Men du måste också kunna lägga fram tydliga och konkreta belägg. En hel del kan du bättre visualisera med modeller så du måste också kunna programmering och optimering för att simulera system och dess beteende över tid. Många sätter stor tilltro till data men dataanalys måste också kompletteras med erfarenhet och bedömningar då alla modeller är förenklingar och allt inte går att mäta.

Är det här efterfrågad kunskap hos arbetsgivarna?

– Absolut. Ett företags styrelse, dess arbetsmiljörepresentanter och politiker kan ibland tycka väldigt olika. Då måste man få balans och kunna kompromissa.

– En bra ingenjör kan argumentera för vilka val man gjort och vilka konsekvenser det kan få.

Hur resonerar du när det gäller studie- och undervisningsmetoder?

– Programmet innehåller kurser som ges av flera institutioner på KTH och utbildingens pedagogik möjliggör lärande utanför klassrummet. Många föreläsningar kan du se och höra bättre digitalt. Du kan välja vilken tid du tittar. Du kan stoppa och spela upp igen. När vi träffas på campus arbetar vi tillsammans med faktiska problem och diskuterar olika lösningar. Fysiska möten på plats är viktiga men inte allt.

Vad vill du helst att studenterna har med sig när de är klara?

– Att det är spännande att jobba med tillverkande industri. I den tredjeårsundersökning vi har gjort kom det fram att de flesta hade valt samma utbildning om de skulle söka om. De ser att industrin ropar efter det här. Hållbarhetsmålen är inte fluff, det är på riktigt.

Läs mer

Industriell teknik och hållbarhet 300 hp

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-02-27