Till innehåll på sidan

Industriell teknik och hållbarhet, civilingenjör, 300 hp

Civilingenjörsutbildningen Industriell teknik och hållbarhet gör dig till expert på hållbar produktion i industriell tillverkning. Den passar dig som vill arbeta för att teknik och människor i kombination ska kunna lösa de utmaningar näringsliv och industrin står inför. Redan under studietiden kan du dra nytta av att världsledande företag samverkar i utbildningen.

VIKTIGA DATUM 2024

15 mars: Anmälan öppnar
15 april: Anmälan stänger
20 juni: Sista kompletteringsdag
11 juli: Antagningsbesked 1
19 juli: Sista svarsdag
25 juli: Antagningsbesked 2
12 augusti: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti: Programstart

Överblick över utbildningens första tre år

Matematik 26%
Fysik 8%
Programmering 7%
Energi och miljö 3%
Industriell teknik och hållbarhet 28%
Breddande färdigheter 7%
Valbar kurs eller inriktning 13%
Projekt/Examensarbete 8%
Jämför med annat program

Jämför med annat program ​​​​​​​ ​​​​​​​ 

Möjligheter med industriell teknik

Hållbarhet handlar om mer än bara miljö och klimat. För att få ihop materiellt välstånd med en välmående planet krävs en hållbar industriell tillverkning av de produkter vi behöver. Här finns många utmaningar som kan lösas av civilingenjörer i industriell teknik och hållbarhet. Framtidens teknik, exempelvis det som följer med begreppet Industri 4.0. kommer innebära möjligheter till effektivare produktion men också nya utmaningar när det gäller arbetsinnehåll och kompetens.  

Utbildningen

Industriell teknik och hållbarhet är en ny civilingenjörsutbildning skapad för att utveckla ingenjörer med helhetsförståelse för hållbara produktionssystem: människor och teknik i produktionsflöden och processer. Till skillnad från andra ingenjörsutbildningar har denna ett tydligt fokus inom tillverkande industri och produktionssystem – vilket inkluderar produktionsteknik, logistik, underhåll, arbetsorganisation och systemutveckling. Du lär dig att förstå, analysera och utveckla komplexa system. I teknikkurserna integreras flera hållbarhetsaspekter. Efter år tre har du möjlighet att välja mellan olika masterprogram samt läsa delar av utbildningen utomlands.

Årskursbeskrivning år 1-3 och masterprogram år 4-5

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen) ​​​​​​​

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad.

Jobb och framtid

Efter examen kan du bidra till att lösa industrins största utmaning – att skapa hållbara lösningar för ökad konkurrenskraft, minskad miljöpåverkan och meningsfulla arbeten i en högteknologisk kontext. Du kan jobba med att skapa framtidens fabriker inom vilken produktion som helst – exempelvis läkemedel, livsmedel, fordon, kläder, batterier. Du kan arbeta i roller som produktionstekniker inom produktion och underhåll eller som produktionsplanerare inom logistik. Du har även möjlighet att ta det övergripande ansvaret över en hel produktion.

Som civilingenjör i industriell teknik och hållbarhet kommer du kunna spela en viktig roll i den snabba utvecklingen som rör de flesta branscher. Du kan utveckla produktionssystem för helt nya produkter eller förbättra existerande fabriker. I tillverkande industri finns ett stort behov av personer med helhetssyn över de olika produktionsdelarna och som vet hur de hänger ihop och samverkar – redan nu och i framtiden, inte minst med avseende på hållbarhet. Det ger dig goda möjligheter till ett omväxlande arbetsliv, såväl i Sverige som internationellt.​​​​​​​

Alumner berättar

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé

Efter KTH - jobb efter utbildningen

En kort presentation om Industriell teknik och hållbarhet

Medverkande vice programansvarig Johan Kristoffersson och KTH-student Alexandra Kapsalis. Filmen fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Industriell teknik för en hållbar värld

Logotyp Globala målen.

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling, framför allt målen om Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Hållbar konsumtion och produktion samt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Du lär dig om hållbarhet utifrån ett industriellt perspektiv, för miljö, arbete och konkurrenskraft. Du får också undervisning i kommunikation, argumentation, debatter och förhandling, till exempel om vilka hållbarhetsaspekter en verksamhet bör mäta eller debatterar kring framtidens teknik och arbete i industrin – färdigheter som är avgörande för samarbete och som krävs för att lösa komplexa problem. Här ingår att kommunicera resultat både muntligt och skriftligt och du får också producera filmer om dina projekt. Ett annat viktigt sätt att kommunicera och argumentera är att med ingenjörsfärdigheter som optimering, modellering och simulering visualisera hur system fungerar och utvecklas över tid.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets utbildningsplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät) ​​​​​​​​​​​​​​

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling ​​​​​​​

Undervisning och studiemiljö

Undervisningen innehåller föreläsningar, gruppövningar och laborationer. Det är vanligt att du först har en webbföreläsning där du förbereder dig, sedan kommer du till skolan och har seminarium med diskussioner i smågrupper, och slutligen löser mer utmanande uppgifter i grupp.

I undervisningen ingår industribaserade problem och exempel i stor utsträckning och vi har gäster från industrin i flera kurser. Du gör också studiebesök och projektuppgifter ute på företag där du till exempel intervjuar ingenjörer om deras arbeten, analyserar och bedömer driftstörningar, risk och säkerhet på arbetsplatser eller produktionslösningar och samlade effekter på hållbarhet.

Utbildningen äger rum både på KTH Campus i Stockholm och på KTH Södertälje, vilket betyder att du får variation mellan två olika studiemiljöer. I Södertälje finns närhet till världsledande tillverkande industri och på Valhallavägen i Stockholm läser du kurser tillsammans med andra civilingenjörsstudenter och har tillgång till studentlivet där.

Lärare berättar: "Här skapar vi framtidens fabriker" ​​​​​​​

Studentlivet på KTH består av mycket mer än bara studier. Som student på Industriell teknik och hållbarhet tillhör du Telge Teknologsektion. Sektionerna på KTH är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och drivs av studenterna själva. De finns till för att främja det sociala studentlivet, utveckla utbildningens kvalitet och stärka kontakten med näringslivet. Utöver sektionerna finns det även flera olika kårföreningar för idrott, spex, event, karriär eller olika sociala specialintressen.

Läs mer om studentlivet på KTH på THS webb ​​​​​​​

Telge Teknologsektions hemsida ​​​​​​​

THS anordnar även en studentmottagning för nyantagna studenter under augusti månad. Mottagningen är till för att du ska få lära känna dina kurskamrater och få goda förutsättningar för ett bra studie- och studentliv.

Läs mer om frivilliga studentmottagningsveckor

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av dina studier utomlands är en chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Genom utbildningen kan du möta nya perspektiv på hållbar industriell teknik och fördjupa dig inom områden du är intresserad av vid ett av KTH:s utbytesuniversitet. Utbytesstudier genomförs oftast i årskurs fyra. Du kan även göra examensarbete på ett europeiskt företag eller en fältstudie i ett utvecklingsland.

Utlandsstudier under programstudierna ​​​​​​​

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

​​​​​​​ Studenter berättar

Studenter med datorer.

Anmälan, steg för steg

Här är en beskrivning av hur du gör för att söka till KTH. Dessutom; mer om antagning, urval och behörighet.

Borggården. KTH Campus.

KTH Campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. 

Kontakta oss

Har du frågor om studier eller om studentlivet på KTH tveka inte att kontakta oss.

Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Fråga oss om studier

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-02-22