Till innehåll på sidan

Så klarar du studierna

Det kan vara svårt att få en bild av hur det är att studera på KTH. Många oroar sig för att det ska vara svårt och särskilt matten. Men på KTH finns det många som kan och vill hjälpa dig. På varje program finns en studievägledare som kan ge dig stöd, det finns en mattejour, förberedande onlinekurser och faddrar som kan svara på frågor och ge vägledning.

Matematik på KTH

Matematiken på KTH ger grunden för den problemlösning som utbildningarna innehåller och förbereder dig på frågeställningar du kan möta i ditt kommande yrkesliv. Det viktiga är att lära sig att hitta lösningar på problem och svårighetsgraden varierar mellan programmen eller vilken inriktning du väljer.

Stöd med matematiken

Om du vill känna dig bättre förberedd inför start så erbjuder KTH en förberedande kurs i matematik online. Med hjälp av den har du chans att fördjupa dina mattekunskaper och får en första kontakt med lärare och provupplägg.

Under introduktionsveckorna erbjuds de flesta nya studenter kursen intromatte, en frivillig introduktionskurs som repeterar kunskaper och färdigheter från gymnasiet. Och när du väl är igång så finns hjälp att få hos KTH Matematikjour som är öppen fyra eftermiddagar i veckan. Där hjälper studenter, som kommit en bit in i sin utbildning, nyare studenter med problemlösning.

Även Mattecoach på nätet är en bra kanal för att få hjälp. Där ger coacher, som är utbildade i matematik och matematikdidaktik på KTH eller på Stockholms universitet, studenter det stöd de behöver på distans.

Mattecoach

Vanliga frågor kring matematiken på KTH

KTH Bibliotek

Ingenjörsstudierna är både spännande och utmanande och under hela din studietid kommer du vara i behov av att hitta bra och relevant litteratur och information. KTH Biblioteket ger dig tillgång till det material som du kommer att behöva och personalen är specialister på att vägleda dig till de rätta källorna.

KTH Biblioteket erbjuder handledning, undervisning och lunchseminarier.

Mer information om aktiviteter, öppettider, bokning av handledning hittar du under KTH Bibliotek.

KTH Bibliotek

KTH Bibliotekets lunchseminarium

Stöd för dig med funktionsnedsättning

Studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning kan få pedagogiskt stöd i sina studier vid KTH. Stöden kan vara i form av anpassad tentamen, anteckningsstöd, talböcker, mentorsstöd med flera.

När du har blivit antagen kan du kontakta Funka för att diskutera möjligheten till pedagogiskt stöd.

Mer om Funka

Kurser i språk och kommunikation

Som student på KTH har du möjlighet att läsa kurser i språk och kommunikation inom ramen för ditt programs valfria poäng. Det finns också en del program som erbjuder språkkurser som en integrerad del av utbildningen. 

Mer om kurser i språk och kommunikation

Johannas bästa tips för att klara KTH

På YouTube delar Johanna med sig av sina bästa tips för att klara KTH.

Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2021-05-05