Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Funka - stöd för studenter med funktionsnedsättningar

Studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning kan få kompensatoriskt stöd i sina studier vid KTH. Gruppen som samordnar stöden heter Funka.

Vilka stöd kan jag få?

Vilka stöd du kan få är en individuell bedömning och beror på vilken funktionsnedsättning du har. Våra vanligaste stöd är exempelvis förlängd skrivtid, skriva på dator och anteckningsstöd.

Stöd du kan få

Ansök om stöd

Du som studerar på KTH och har en varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om kompensatoriskt stöd i dina studier. Här hittar du information om hur du ansöker och vilka intyg du behöver skicka in.

Var och hur du ansöker om stöd

Inför examination med stöd

Vissa stöd behöver förbeställas inför varje examination. För att vi ska veta vilka stöd du behöver vid ett examinationstillfälle måste du informera oss om det inför varje tentamenstillfälle.

Inför examination med stöd

Ansök om stöd i tid

När anmälningstiden till tentamen har stängt är det för sent för att få rekommenderat stöd till kommande tentamensperiod. För att få ditt stöd registrerat innan anmälan till tentamen har stängt behöver du ha skickat in en komplett ansökan och haft ditt första möte med en funkahandläggare.

Tenta- och omtentaperioder samt anmälningstider

Vad är en funktionsnedsättning?

KTH bedriver i enlighet med Diskrimineringslagen (Sveriges riksdag)  ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för studenter med funktionsnedsättning.

I lagen definieras funktionsnedsättning så här: ”Varaktiga, fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller förväntas uppstå.” (Diskrimineringslagen, 2008:567)

Lagen syftar till att göra Sveriges högskolor mer tillgängliga och att motverka diskriminering.

En film om Funka