Till innehåll på sidan

Funka - stöd för studenter med funktionsnedsättningar

Studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning kan få kompensatoriskt stöd i sina studier vid KTH. Gruppen som samordnar stöden heter Funka.

Vilka stöd kan jag få?

Vilka stöd du kan få är en individuell bedömning och beror på vilken funktionsnedsättning du har.

Våra vanligaste stöd är exempelvis förlängd skrivtid, skriva på dator och anteckningsstöd.

Så får du dina stöd under examination

Ansök om stöd

Vem har möjlighet att ansöka om stöd från Funka?

Vilket intyg behöver jag skicka in?

Ansök tidigt om du behöver teckenspråkstolk och om du har rörelsehjälpmedel.

Var och hur du ansöker om stöd

Ansök om stöd i tid

När anmälningstiden till tentamen har stängt är det för sent för att få rekommenderat stöd till kommande tentamensperiod. För att få ditt stöd registrerat innan anmälan till tentamen har stängt behöver du ha skickat in en komplett ansökan och haft ditt första möte med en funkahandläggare.

Tenta- och omtentaperioder samt anmälningstider

Vad är en funktionsnedsättning?

KTH bedriver i enlighet med Diskrimineringslagen (Sveriges riksdag)  ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för studenter med funktionsnedsättning.

I lagen definieras funktionsnedsättning så här: ”Varaktiga, fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller förväntas uppstå.” (Diskrimineringslagen, 2008:567)

Lagen syftar till att göra Sveriges högskolor mer tillgängliga och att motverka diskriminering.

En film om Funka

Innehållsansvarig:funka@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2024-02-06