Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Förbeställning av kompensatoriskt stöd vid examination

För att du ska kunna få vissa av dina stöd under examination behöver du förbeställa det i formuläret på den här sidan så att tentaadministrationen får den informationen. Du behöver göra förbeställningen före varje examination, till varje kurs, och i tid.

Detta gäller för att din förbeställning ska vara giltig

  • Förbeställning måste ha kommit senast dagen då anmälan till examinationstillfället (tentamen, omtentamen, kontrollskrivning) stänger.
  • Förbeställ endast de stöd som Funka har rekommenderat.
  • Förbeställ endast de stöd du avser att använda under respektive tentamen.
  • Om ditt stöd inte finns i webbformuläret är det ett stöd som inte ska förbeställas. Var medveten om att det är skillnad på vissa stöd som är ”vid behov” och stöd som är ”alltid”. I formuläret fyller du endast i stöd som du har rekommenderats ”vid behov”.
  • I vissa fall behöver du ett godkännande från din examinator för att kunna använda ditt stöd.

För att du ska kunna få dina stöd under examinationen behöver ovanstående punkter vara uppfyllda.

Om du är osäker, hittar du information om dina rekommenderade stöd från Funka i ditt besked i Nais (Universitet- och högskolerådet, UHR) .

Du hittar information om stödens olika rutiner på denna sida: Så får du dina stöd under examination .

Har du ytterligare frågor kontakta Funka på: funka@kth.se

Du förbeställer dina stöd i formulären nedan, beroende på om det är en examination under tentamensperiod, omtentamensperiod eller om det är en kontrollskrivning (KS). 

Öronproppar kommer att finnas tillgängliga för alla tentander vid salsexamination och behöver därför inte längre förbeställas.

Förbeställning omtentamensperiod 2

Webbformuläret är öppet under samma tidsperiod som anmälan till tentamen .

Förbeställning tentamensperiod 3

Webbformuläret är öppet under samma tidsperiod som anmälan till tentamen