Till innehåll på sidan

Inför examinationstillfället med stöd

För att kunna utföra en examination på KTH behöver du följa de regler och beslut som är tagna. Läs igenom KTHs regler vid tentamina och Funkas särskilda rutiner för att få tillgång till rekommenderade stöd.

För att få tillgång till dina rekommenderade stöd under ett examenstillfälle ska du ha detta:

Information om tenta- och omtentaperioder samt anmälningstider till tentamen. 

Regler vid tentamina

På KTH finns det regler för hur tentamina (salsskrivningar) ska genomföras. Som student är du skyldig att känna till och följa de regler som gäller vid examination på KTH. Notera att Funka har särskilda rutiner för att få tillgång till stöd vid examination.

Allmänna tentamensregler på KTH

Så får du dina stöd under examination från Funka

Stöd vid examination på distans

Den ordinarie rutinen kring stöd gäller även vid examination på distans. Som student har du eget ansvar att se över vilka rutiner som gäller för dina stöd. Det är därför viktigt att du läser ditt besked i Nais (Universitet- och högskolerådet, UHR).

Tentafunka hanterar examination med kompensatoriskt stöd från Funka. Under tider med delvis distansundervisning kan det förekomma att examinator eller tentamensadministrationen på din skola själva har hand om en del tentamen som ska skrivas med stöd. Därför kan vi inte besvara alla frågor om hur just ditt stöd kommer tillämpas. I de fall då din skola hanterar din tentamen hänvisar vi dig att kontakta din skola för att få mer information. Examinator ska ta hänsyn till kompensatoriskt stöd. 

Tentamensadministrationen på KTH

På varje campus finns det en tentamensadministration som hanterar tentamen, omtentamen och kontrollskrivningar för studenter med rekommenderat stöd. Tentamensadministrationen kommer att informera dig om var och när du skall skriva din examination med stöd.

Några dagar innan examinationstillfället kommer du få ett mail av tentamensadministrationen som bekräftar var du ska skriva någonstans och vid vilken tid. Du kommer att skriva din examination tillsammans med andra studenter som har rekommenderat stöd. Om du har anmält dig till ett examinationstillfälle och sedan väljer att inte utföra examinationen är det viktigt att du meddelar tentamensadministrationen för respektive campus.

Innehållsansvarig:funka@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2022-06-13