Till innehåll på sidan

Stöd med dina studier

KTH erbjuder många typer av stöd för att du ska klara studierna. Du kan till exempel få hjälp med studieteknik, stöd om du har en funktionsnedsättning eller hitta stipendier att söka.

Studie- och karriärvägledning

Få hjälp med att utveckla studiestrategier eller med val under dina studier.

Studieteknik

Förbättra dina studieresultat med bättre studieteknik! Vi erbjuder dig hjälp och personlig vägledning med din studieteknik för att du ska ha de bästa förutsättningarna att klara av dina studier.

Stipendier på KTH för studenter

För dig som är student vid KTH finns det många stipendier att söka från anknutna stiftelser. Här hittar du information om de olika stipendierna och hur du gör för att söka.

Studenter i KTH Biblioteket

Söka och värdera information

På KTH Biblioteket kan du få hjälp med att söka och värdera vetenskapligt material. Du kan även få stöd i referenshantering och akademiskt skrivande. 

Få hjälp att undvika fusk och plagiering

Slarv, stress eller okunskap om hur källmaterial ska användas kan leda till fusk eller plagiering. Hitta information om hur du kan undvika det.

Studera som förälder

Det är viktigt att det fungerar att studera med barn. Här hittar du som förälder, eller du som väntar barn, information om de stöd du kan få under studierna och vem du ska kontakta i olika frågor.

Elitidrott och studier

Är du student på Riksidrottsuniversitetet RIU? Här hittar du information om vad för typ av stöd du kan få för att kunna kombinera studier på KTH med träning och tävling på högsta nivå.

Innehållsansvarig:info@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2024-01-08