Till innehåll på sidan

Fusk och plagiering

Slarv, stress och okunskap om hur källmaterial ska användas kan leda till att studenter kopierar in någon annans material i rapporter och uppsatser, men det är ingen giltig anledning vid en prövning i disciplinnämnden.

Att fuska innebär att man använder sig av otillåtna metoder eller hjälpmedel i syfte att vinna en fördel. Att utbyta information med någon annan person under en salstenta kan också betraktas som fusk. Plagiering innebär att du lämnar in någon annans arbete eller delar av någon annans text eller kod i ditt eget namn.

Det är lättare att upptäcka plagiat än många tror. På ett stort antal svenska universitet och högskolor används automatiserade textmatchningsverktyg.

Tips och råd hur du använder källmaterial

Film om att undvika fusk

KTH Biblioteket och Centrum för akademiskt skrivande och retorik har tillsammans tagit fram en kort film för att vägleda dig som student kring hur du ser till att undvika fusk och plagiering.

Exempel på plagiering

Nedan följer ett utdrag ur KTH:s Handbok Hjälp studenterna att undvika plagiering  som finns tillgänglig i sin helhet här på sidan.

Plagiering i skriftlig examination

Det finns tre vanliga former av plagiering i studenternas skriftliga arbeten:

Att kopiera formuleringar och idéer från publicerade källor

Om en student kopierar formuleringar eller idéer rakt av från en publicerad källa, utan att ange detta, är det ett fall av plagiering. Detsamma gäller om en student kopierar andras idéer genom sammanfattningar eller omskrivningar av någon annans text utan att ange detta.

Att kopiera från andra studenter

Studenter plagierar i skriftliga och praktiska arbeten genom att kopiera andra studenters arbeten för att sedan lämna in dessa som sina egna.

Att samarbeta för mycket med andra studenter

De flesta lärare uppmuntrar studenterna att diskutera arbetet med varandra. Samarbetet har ett värde i sig eftersom det ofta leder till nya idéer och insikter. Det återspeglar också hur lärarna själva arbetar tillsammans och hur studenterna kommer att arbeta med sina arbetskamrater efter det att de har utexaminerats från KTH. Trots detta vill högskolan att varje student individuellt ska visa prov på att ha uppnått målen för kursen. Om de samarbetar så pass mycket med individuella uppgifter med andra studenter att deras arbeten och resultat blir identiska eller närmast identiska, klassificeras det som otillåtet samarbete. Men gränsdragningen mellan samarbete och otillåtet samarbete är inte alltid så tydlig.

Plagiering i praktiskt arbete och programmering

Det är viktigt att studenterna ”gör sitt eget arbete” när de skriver datorkod, dokumenterar experiment, skapar en design eller löser ett matematiskt problem. Om de inte själva genomför dessa aktiviteter, men ändå framställer resultaten som sina egna, så rör det sig om plagiering.

Designarbete

Studenter som utformar nya produkter hämtar inspiration från andras idéer och kreativitet, men den färdiga designen måste vara skapad av studenten själv. Detta innebär att studenten måste modifiera, utveckla eller ändra de idéer som fungerat som inspirationskälla, för att på så sätt göra dem till något eget.

Vad kan jag göra för att undvika plagiering?

Du kan undvika att göra dig skyldig till plagiering genom att alltid ange en källa så fort du använder dig av andras forskningsresultat, idéer eller argument. Du behöver också lära dig akademiskt skrivande för att på bästa sätt bearbeta information på korrekt sätt från valda källor. Du kommer även att få information från dina lärare vad du behöver tänka på. 

Akademiskt skrivande

Skriv referenser

Om upphovsrätt

Boka individuell handledning

Misstanke om plagiering eller fusk

Studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas kan leda till disciplinära åtgärder.

Disciplinärenden och hur de handläggs

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2024-02-06