Till innehåll på sidan

Boka handledning

KTH Biblioteket erbjuder individuell handledning för studenter, doktorander, forskare, lärare och övrig personal.

Två kvinnor sitter framför en dator. Den äldre kvinnan ger den yngre kvinnan handledning i hennes studier.

Boka handledning

Välkommen att boka handledning med bibliotekets personal som är experter inom olika områden. Vi kan hjälpa dig med

  • informationssökning i ämnes- och patentdatabaser
  • referenshantering i olika referenshanteringsprogram
  • publiceringsfrågor och open acess

Handledningen tar ungefär en timme.

Boka handledning på KTH Biblioteket

Boka talboksintroduktion

För studenter

Om du behöver få tillgång till talböcker börjar du med att boka du en talboksintroduktion på KTH Biblioteket. Du väljer den tid och plats som passar dig bäst i bokningsschemat. Vi erbjuder tider på Huvudbiblioteket, i Kista, i Södertälje eller i Flemingsberg.

Introduktionen tar mellan 30–40 minuter.

Boka talboksintroduktion på KTH Biblioteket

Boka handledning i akademiskt skrivande och retorik 

För studenter

Vill du bli en bättre skribent? Behöver du vägledning när du ska skriva en rapport eller hålla en muntlig presentation? Har du kört fast med din skrivuppgift? Välkommen till Centrum för akademiskt skrivande och retorik (CAS) för individuell handledning på svenska eller engelska.

Boka handledning i akademiskt skrivande och retorik

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2022-03-08