Boka handledning

För studenter, doktorander, forskare och övrig personal

Två kvinnor sitter framför en dator. Den äldre kvinnan ger den yngre kvinnan handledning i hennes studier.

Vi erbjuder dig handledning i informationssökning, sökstrategier, skrivande, databaser, referenshantering, sökning i patentdatabaser, eller hur du kan göra dina publikationer fritt tillgängliga (så kallad Open Access) och andra publiceringsfrågor.

Handledningen tar ungefär en timme.

Klicka här för att boka handledning på KTH Biblioteket

Boka talboksintroduktion

För studenter

Om du behöver få tillgång till talböcker börjar du med att boka du en talboksintroduktion på KTH Biblioteket. Du väljer den tid och plats som passar dig bäst i bokningsschemat. Vi erbjuder tider på Huvudbiblioteket, i Kista, i Södertälje eller i Flemingsberg.

Introduktionen tar mellan 30–40 minuter.

Klicka här för att boka talboksintroduktion på KTH Biblioteket

Centrum för akademiskt skrivande & retorik 

För studenter

Vill du bli en bättre skribent? Behöver du vägledning när du ska skriva en rapport eller hålla en muntlig presentation? Har du kört fast med din skrivuppgift? Välkommen till Centrum för akademiskt skrivande & retorik för individuell handledning på svenska eller engelska. 

Boka handledning hos Centrum för akademiskt skrivande & retorik på svenska

Boka handledning hos Centrum för akademiskt skrivande & retorik på engelska

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2019-12-13