Boka handledning

Boka handledning

För studenter, doktorander, forskare och övrig personal

För dig som vill ha vägledning i informationssökning, sökstrategier, skrivhjälp, databaser, referenshantering, sökning i patentdatabaser, eller hur du kan göra dina publikationer fritt tillgängliga (så kallad Open Access) och andra publiceringsfrågor.
Handledningen tar ca en timme.

Boka handledning

Boka talboksintroduktion

För studenter

För att få tillgång till talböcker bokar du en talboksintroduktion på KTH Biblioteket, du väljer den tid och plats som passar dig bäst i bokningsschemat. Vi erbjuder tider på Huvudbiblioteket, i Kista, Södertälje eller Flemingsberg. Introduktionen tar ca 30-40 min.


Boka talboksintroduktion

Centrum för akademiskt skrivande & retorik 

För studenter

Vill du bli en bättre skribent? Behöver du vägledning när du ska skriva en rapport eller hålla en muntlig presentation? Har du kört fast med din skrivuppgift? Välkommen till Centrum för akademiskt skrivande & retorik för individuell handledning på svenska eller engelska. 

Boka handledning på svenska

Boka handledning på engelska

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2019-08-15