Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Analysera forskning

Mycket av den forskning som på olika sätt kommuniceras till forskarvärlden och allmänheten, till exempel tidskriftsartiklar, konferensbidrag, datamängder, böcker och datorkod, lämnar spår efter sig i form av metadata. Analys av dessa metadata brukar kallas scientometri eller, när det specifikt handlar om publikationer, bibliometri.

Forskningsinformation

I en bredare mening kan man tala om analys av forskningsinformation. Det kan till exempel, förutom de olika typer av forskningsoutput som nämns ovan, röra sig om forskare och dennes organisatoriska tillhörighet, ämne och uppdrag. Ett annat område som innefattas är projekt, medlemmar i dessa, anslag och samarbetspartners.

På KTH innefattar forskningsinformation även organisationsstruktur såsom institution, avdelning, forskargrupp, plattform och centrumbildning. Däremot räknas inte bakomliggande arbetsmaterial, kunskap och forskningsdata. Du kan läsa mer om att hantera forskningsdata på våra sidor om forskningsdata .

Data om publikationstyper från ÅBU (Årlig bibliometrisk uppföljning).
Data om publikationstyper från ÅBU (Årlig bibliometrisk uppföljning).

Bibliometri

De flesta analyser av och tjänster kring forskningsinformation på KTH bygger på bibliometriska data. Bibliometri är statistisk analys av publikationsdata och används som en integrerad del av KTH:s kvalitetsarbete. Bibliometrisk data ger också input till de olika rankningar som utförs på internationell nivå, och är på så vis ett viktigt instrument för KTH:s relevans i omvärlden. Läs mer om bibliometri  på KTH och om de datakällor  som används.

Datadriven analys och uppföljning av KTH:s forskning (DAUF) är ett pågående samarbetsprojekt mellan biblioteket och IT-avdelningen. Läs mer om DAUF  och om tjänster för analys.