Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Publicera & analysera

Innan du publicerar

Hitta vägledning och information som du behöver inför publicering.

Hantera publikationer

Hitta information om hur du hanterar dina publikationer i DiVA och på dina profilsidor. Här finns också information om spikningsprocessen.

Hantera publikationer

Spika avhandling

Hantera forskningsdata

All data som samlas in eller framställs inom ett forskningsprojekt är forskningsdata. Läs mer om hantering av forskningsdata.

Analysera forskning

Biblioteket tar fram publiceringsstatistik för KTH och utför bibliometriska analyser. Du kan följa din publicering via Årlig bibliometrisk uppföljning (ÅBU). Biblioteket hanterar även KTH:s interna arbete med rankning.