Till innehåll på sidan

Publicera & analysera

Hantera publikationer

Här hittar du information om hur du hanterar dina publikationer i DiVA och på dina profilsidor. Här finns också information om spikningsprocessen.

Hantera forskningsdata

All data som samlas in eller framställs inom ett forskningsprojekt är forskningsdata. Läs mer om hantering av forskningsdata.

Bibliometri

Biblioteket tar fram publiceringsstatistik för KTH och utför bibliometriska analyser. Du kan följa din publicering via Årlig bibliometrisk uppföljning (ÅBU). Vi utför även KTH:s interna arbete med rankning.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2023-02-16