Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Innan du publicerar

Det finns många saker att tänka på innan du publicerar. Välj förlag, tidskrift eller källa med omsorg.

Välja publiceringskanal

Publicera i tidskrifter, böcker eller konferenser som är relevanta för forskningsämnet. Tänk i första hand på vilken målgrupp du vill nå med din forskning; forskarkollegor, fackmän, näringsliv, myndigheter eller den intresserade allmänheten.

Det finns flera verktyg för att hjälpa dig att välja rätt publiceringskanal, till exempel:

Innan du skickar in ett manuskript till en tidskrift, kontrollera så att förlaget är seriöst. Biblioteket kommer inte att täcka publiceringskostnader för artiklar i tveksamma eller oseriösa tidskrifter. Läs mer på sidan  Publicera open access  för att se vilka förlag som vi har avtal med när det gäller publicering med öppen tillgång.

Vi kan ge tips och råd om i vilken tidskrift och på vilket förlag en artikel skulle kunna passa, med avseende på ämne, artikeltyp, citeringsgrad, öppen tillgång, och acceptansgrad.

På sidan Thinkchecksubmit.org  finns bra tips på vad man kan tänka på inför publicering.

Öppet tillgängligt

Innan du publicerar bör du tänka över hur du kan tillgängliggöra din text. Det finns flera sätt att göra detta.

Läs mer om öppen tillgång

KTH:s policy för publicering

KTH verkar för att forskningen ska synliggöras i största möjliga utsträckning för både det internationella vetenskapssamfundet och för samhället i stort. KTH:s policy
 

Författaren äger upphovsrätten så länge man inte överlåter den till ett förlag eller annan part. Läs därför noga igenom det avtal du får av förlaget innan du skriver under. Du kan läsa mer allmänt om upphovsrätt här.

Creative Commons-licenser

Du som vill dela med dig av din text kan sätta en Creative Commons licens  (CC BY-licens) på den. CC BY-licens innebär att en läsare får rättigheter, i olika hög grad, att dela din text. Flera förlag erbjuder författare att välja CC BY-licens. Därför är det viktigt att känna till om de olika typerna av CC BY-licenser. Läs mer om licenser på
Creative Commons .

Många forskningsfinansiärer kräver att forskningen de finansierar ska publiceras öppet tillgängligt. Allt fler finansiärer kräver också att forskningsdata  görs tillgängligt. Om du vill se vilka finansiärer som kräver öppen tillgång så kan du söka i databasen Sherpa Juliet  .

Bild från kursen

Öppen vetenskap och hantering av forskningsdata

I denna kurs för KTH-anställda kan du lära dig mer om öppen vetenskap och datahantering. Kursen ges i lärplattformen Canvas och kräver inloggning med KTH-kontot. Kursen är på engelska och du går den i din egen takt.

Gå till kursen Open Science and Research Data Management