Till innehåll på sidan

Att tänka på vid publicering

Det finns en rad överväganden du behöver göra när du ska publicera dig. Dels behöver du förstå hur upphovsrätt fungerar, och dels vilken licens du vill använda för ditt verk, till exempel Creative Commons (rekommenderat).

Om upphovsrätt

Workshoppar om publicering

Oavsett hur du väljer att publicera din forskningsartikel, så tänk på att behålla rätten till din egen text. En författare har alltid upphovsrätten till sin text, det vill säga dels den ideella upphovsrätten, och dels den ekonomiska rätten. Den ideella rätten går inte att förhandla om men den ekonomiska rätten går att sälja eller överlåta till exempelvis ett förlag eller en vetenskaplig tidskrift.

Tänk på att:

  • Utgivarnas villkor varierar. Bekanta dig med förlagens villkor och välj förlag utifrån detta. Sök i Sherpa/Romeo för att kontrollera olika utgivares villkor.
  • Läs noga igenom det avtal du får av förlaget innan du skriver under. Det specificerar vilka rättigheter du upplåter till förlaget.
  • Kontrollera att avtalet du tecknar med utgivaren ger dig tillåtelse att parallellpublicera artikel, använda det i din undervisning, etc.
  • Är du inte nöjd, tänk på att du kan förhandla med utgivaren om villkor innan du skriver på avtalet. Du kan använda ett tilläggsavtal där det framgår vilka rättigheter du vill behålla, exempelvis parallellpublicera, återanvända ditt material eller använda det i din undervisning. Mera information och exempel på hur tilläggsavtal kan se ut finner du hos SPARC.

Creative Commons-licenser

CC logotyp

Du som vill kunna dela med dig av din text helt eller delvis kan sätta en Creative Commons-licens på den. Tänk på att göra det innan du har skrivit avtal med ett förlag. Creative Commons tillhandahåller olika grader av licenser som anger på vilka sätt andra får använda ditt verk, och de flesta open access-förlag sätter automatiskt en CC-licens på artiklar.

Licensen anger tydligt vilka rättigheter och begränsningar som gäller. En Creative Commons-licens kan bara användas på upphovsrättsskyddat material och ett av de grundläggande kraven är att man alltid måste erkänna upphovspersonen.

Vad gör du om någon använder din artikel utan att respektera villkoren i CC-licensen? CC-licensen upphör automatiskt att gälla om någon använder din artikel på ett sätt som strider mot licensvillkoren. Det gäller inte generellt för alla som använder din artikel och uppfyller villkoren i licensen, utan endast den person som bryter mot villkoren. På Creative Commons webbplats  finns mer information om detta.

Läs mer om Creative Commons

Oseriösa tidskriftsförlag

Det förekommer mindre seriösa tidskrifter både på traditionella tidskriftsförlag och på open access förlag. Ett sätt för många seriösa open access-förlag att finansiera sin utgivning är att ta ut en publiceringsavgift, kallad APC eller Article Processing Charge. Det är ett sätt för open access-förlagen att täcka sina kostnader eftersom de inte får några intäkter genom prenumerationer. Det gäller emellertid att vara vaksam på de oseriösa aktörer som förekommer på området. I dessa fall handlar det om förlag och tidskrifter som inte lever upp till vetenskaplig standard och som vill locka till sig forskare i syfte att komma åt publiceringsavgiften. Kontakta oss om du behöver hjälp med att bedöma om en tidskrift verkar seriös. Du kan också använda guiden Think, Check, Submit.

Think. Check. Submit.

Innan du submittar en artikel till en tidskrift, kontrollera så att förlaget är seriöst. Biblioteket kommer inte att täcka publiceringskostnader för artiklar i tveksamma eller oseriösa tidskrifter.

Directory of Open Access Journals  (DOAJ) är en databas som listar open access-tidskrifter inom de flesta ämnesområden. Tidskrifterna är kvalitetsgranskade (peer review), internationella och har en hög vetenskaplig nivå.

Forskningsfinansiärer och open access

Många forskningsfinansiärer kräver numera att forskningen de finansierar ska publiceras open access. Det gäller både svenska och internationella finansiärer som exempelvis Vetenskapsrådet och Europeiska forskningsrådet. Allt fler finansiärer kräver också open access till forskningsdata.

Viktigt att känna till är att från och med 2017 ska forskare som beviljas bidrag från Vetenskapsrådet publicera med Creative Commons-licens. CC-licenser gör det möjligt för andra att sprida, använda och bygga vidare på ett verk, förutsatt att upphovspersonen ges erkännande.

Finansiären Horizon 2020 rekommenderar en CC-licens på forskningspublikationer. 

I Sherpa/Juliet  kan du söka efter information om open access hos de flesta forskningsfinansiärer och se vad de har för villkor avseende open access till publikationer och forskningsdata.

Två personer samtalar

Kontakta biblioteket

Vi på biblioteket kan hjälpa dig med frågor rörande publiceringsprocessen, open access-publicering, forskningsdata, bibliometri och altmetri. 

E-post: biblioteket@kth.se

Fler kontaktuppgifter och öppettider

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2021-12-30