Till innehåll på sidan

Att tänka på vid publicering

Det finns många saker att tänka på innan du publicerar dig. Välj förlag, tidskrift eller källa med omsorg. Bland annat gäller det frågor om upphovsrätt, speciellt Creative Commons-licenser. Du behöver även ta hänsyn till krav från forskningsfinansiärer. Dessutom förekommer det publicister som brister i kvalitet.

Om upphovsrätt

Workshoppar om publicering

Vi erbjuder forskargrupper skräddarsydda workshoppar om publicering. Läs mer om att beställa en workshop .

Biblioteket rekommenderar att du behåller upphovsrätten till din egen text, oavsett hur du väljer att publicera dig. Du äger dels den ideella upphovsrätten, dels den ekonomiska rätten. Den ekonomiska rätten går att sälja eller överlåta till ett förlag eller annan organisation i samband med publiceringen, men möjligheterna är stora att behålla den. Läs mer på sidan Publicera open access .

Tänk på att:

  • Bekanta dig med förlagens varierande villkor och välja förlag utifrån detta. Sök i Sherpa/Romeo för att kontrollera olika utgivares villkor.
  • Läsa igenom det avtal du får av förlaget innan du skriver under. 
  • Kontrollera att avtalet du tecknar med utgivaren inte bryter mot regler och krav från KTH, forskningsfinansiärer eller motsvarande intressenter. Tänk på om du behöver tillåtelse att parallellpublicera artikel, använda resultaten i din undervisning, etc.
  • Förhandla fram ett tilläggsavtal med utgivaren om förändrade villkor. Mer information och exempel på hur tilläggsavtal kan se ut finner du hos SPARC .

Creative Commons-licenser

CC logotyp

Du som vill dela med dig av din text kan sätta en Creative Commons-licens  (CC-licens) på den. Du gör det redan när du skickar in ditt manuskript eller senast innan du har skrivit avtal med ett förlag. Creative Commons tillhandahåller olika grader av licenser som anger på vilka sätt andra får använda ditt verk.

Licensen anger tydligt vilka rättigheter och begränsningar som gäller. Ett av de grundläggande kraven är att man alltid måste erkänna upphovspersonen.

Creative Commons webbplats

Oseriösa tidskriftsförlag

Det förekommer mindre seriösa tidskrifter både hos traditionella tidskriftsförlag och på nyare förlag. I dessa fall handlar det om förlag och tidskrifter som inte lever upp till vetenskaplig standard, och som istället har huvudagendan att locka forskare att betala en avgift för att publicera texten. Kontakta oss  om du behöver hjälp med att bedöma om en tidskrift verkar seriös. Du kan också använda guiden Think, Check, Submit .

Think. Check. Submit.

Innan du skickar in ett manuskript till en tidskrift, kontrollera så att förlaget är seriöst. Biblioteket kommer inte att täcka publiceringskostnader för artiklar i tveksamma eller oseriösa tidskrifter.

Directory of Open Access Journals  (DOAJ) är en databas som listar open access-tidskrifter inom de flesta ämnesområden. Tidskrifterna listade i DOAJ är kvalitetsgranskade (peer review) med en hög vetenskaplig nivå.

Forskningsfinansiärer och open access

Många forskningsfinansiärer kräver numera att forskningen de finansierar ska publiceras open access. Det gäller både svenska och internationella finansiärer som exempelvis Vetenskapsrådet och Europeiska forskningsrådet. Allt fler finansiärer kräver också open access till forskningsdata.

Viktigt att känna till är att från och med 2017 ska forskare som beviljas bidrag från Vetenskapsrådet publicera med CC-licens. Även finansiärer inom Horizon 2020  rekommenderar en CC-licens på forskningspublikationer. 

I Sherpa/Juliet  kan du söka efter information om open access hos de flesta forskningsfinansiärer och se vad de har för villkor avseende open access till publikationer och forskningsdata.

Två personer samtalar

Kontakta biblioteket

Vi på biblioteket kan hjälpa dig i publiceringsprocessen, med frågor om open access-publicering, forskningsdata, bibliometri och altmetri. 

E-post: biblioteket@kth.se

Fler kontaktuppgifter och öppettider

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2022-12-05