Till innehåll på sidan

Forskningsdata

All data som samlas in eller framställs inom ett forskningsprojekt är forskningsdata. Det kan handla om siffror som mätdata och statistik, eller text som intervjuer och enkätsvar, men också exempelvis fotografier, filmklipp eller mjukvarukod.

Data som ligger till grund för forskningsresultat

Workshoppar om forskningsdata

Forskningsdata är all data som produceras inom ett forskningsprojekt. Detta data ligger till grund för forskningens resultat och behöver därför kunna granskas och återanvändas. I vissa fall är det också viktigt att kontrollera vem som kan komma åt data. Det blir allt vanligare att finansiärer och tidskrifter ställer krav på hur data planeras, hanteras och tillgängliggörs. Hanteringen av forskningsdata på KTH ska också ske i enlighet med KTH:s riktlinjer för hantering av forskningsdata .

Som grundprincip för hantering av forskningsdata kan de så kallade FAIR-principerna användas. FAIR står för findable, accessible, interoperable and reusable, det vill säga möjligt att hitta, komma åt, hantera tillsammans med annat data och annan programvara, samt att återanvända. Även då data inte kan uppfylla alla krav kan principerna vara relevanta som vägledning vid planering.

Läs mer om FAIR-principerna i detalj .

För att planera hanteringen av forskningsdata under ett projekt är det lämpligt att upprätta en datahanteringsplan redan i ett tidigt skede. Läs mer under Datahanteringsplan .

För att få maximal spridning och nyttogörande av dina forskningsdata kan du i många fall publicera dem öppet tillgängligt. Läs mer under Dela och publicera.

Vid planering och hantering av forskningsdata finns det ett antal juridiska frågeställningar du kan behöva ta ställning till. Vi har en lista med några frågeställningar det är bra att tänka över innan ditt projekt startar.

Lär dig mer om hantering av forskningsdata

Om du är intresserad av att lära dig mer om hantering av forskningsdata så finns det en web-baserad utbildning i Canvas på engelska som är öppen för alla på KTH, såväl forskare, doktorander och övriga.

Är du doktorand, kontakta din handledare för att se om du kan tillgodoräkna dig denna kurs som en del av din ISP. Kursen ges också i blended-learning-format som en del av kursutbudet för ledare för forskningssamverkan .

Forskningsdataprocessen uppritad

Kurs: Open Science and Research Data Management

Denna Canvaskurs är avsedd att ge dig en grundläggande förståelse och översikt över viktiga begrepp inom open science (öppen vetenskap) och datahantering i en forskningsmiljö.

Kurs: Open Science and Research Data Management

Film om öppna data och FAIR-principerna

Forskningsdatagruppen

Frågor om forskningsdata kan bli komplexa och forskare kan behöva support från flera olika delar av KTH:s verksamhetsstöd. För att samordna arbetet och förenkla för forskare finns forskningsdatagruppen som består av medarbetare från arkiv, bibliotek, IT, RSO och PDC. Tillsammans arbetar vi för att KTH ska ha en god infrastruktur för forskningsdata, och för att hjälpa KTH:s forskare utveckla en god forskningsdatahantering.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2021-12-30