Forskningsdata och datahanteringsplan

All data som samlas in eller framställs inom ett forskningsprojekt är forskningsdata. Det kan ex. vara siffror såsom mätdata och statistik, eller text som intervjuer och enkätsvar. Även stillbilder såsom fotografier eller kartor och filmer eller filmklipp kan vara forskningsdata, men också mjukvarukod.

Datahantering under forskningsprocessen

Forskningsdata är all data som produceras inom ett forskningsprojekt. Korrekt hantering av data underlättas med en genomtänkt datahanteringsplan. Allt fler finansiärer kräver en datahanteringsplan, men en väl utförd datahanteringsplan ger också fler fördelar som:

  • Data organiseras och struktureras redan från projektets början

  • Tydligt strukturerad data gör det lättare att hitta och analysera data

  • Gör det lättare att dela data, men även att återanvända data i egna framtida forskningsprojekt

Mer information om hur du skriver datahanteringsplan för att uppfylla krav från olika finansiärer finns hos Research Support Office .

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2019-06-10