Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskningsdata

All data som samlas in eller framställs inom ett forskningsprojekt är forskningsdata. Det kan handla om siffror som mätdata och statistik, eller text som intervjuer och enkätsvar, men också exempelvis fotografier, filmklipp eller mjukvarukod.

Workshoppar om forskningsdata

Forskningsdata är all data som produceras inom ett forskningsprojekt. Detta data ligger till grund för forskningens resultat och behöver därför kunna granskas och återanvändas. I vissa fall är det också viktigt att kontrollera vem som kan komma åt data. Det blir allt vanligare att finansiärer och tidskrifter ställer krav på hur data planeras, hanteras och tillgängliggörs. Hanteringen av forskningsdata på KTH ska också ske i enlighet med KTH:s riktlinjer för hantering av forskningsdata .

FAIR-principerna

Som grundprincip för hantering av forskningsdata kan de så kallade FAIR-principerna användas. FAIR står för Findable, Accessible, Interoperable and Reusable, det vill säga möjligt att hitta, komma åt, hantera tillsammans med annat data och annan programvara, samt att återanvända. Även då data inte kan uppfylla alla krav kan principerna vara relevanta som vägledning vid planering.

Läs mer om FAIR-principerna

Datahanteringsplan

För att planera hanteringen av forskningsdata under ett projekt är det lämpligt att upprätta en datahanteringsplan redan i ett tidigt skede. Läs mer under Datahanteringsplan .

Datakvalitet

Kvalitet på data är av största vikt då du hanterar, organiserar och strukturerar din data. Här kan du se en kort film om vilka aspekter som måste hanteras när det gäller datakvalitet.

Dela data

För att få maximal spridning och nyttogörande av dina forskningsdata kan du i många fall publicera dem öppet tillgängligt. Läs mer under Dela och publicera.

Juridiska frågeställningar

Vid planering och hantering av forskningsdata finns det ett antal juridiska frågeställningar  du kan behöva ta ställning till.

Lär dig mer om hantering av forskningsdata

Om du är intresserad av att lära dig mer om hantering av forskningsdata så finns det en webbaserad utbildning i Canvas på engelska som är öppen för alla på KTH, såväl forskare, doktorander och övriga.

Är du doktorand, kontakta din handledare för att se om du kan tillgodoräkna dig denna kurs som en del av din individuella studieplan (ISP). 

Bild från kursen

Öppen vetenskap och hantering av forskningsdata

I denna kurs för KTH-anställda kan du lära dig mer om öppen vetenskap och datahantering. Kursen ges i lärplattformen Canvas och kräver inloggning med KTH-kontot. Kursen är på engelska och du går den i din egen takt.

Gå till kursen Open Science and Research Data Management

Film om öppna data och FAIR-principerna

Denna film (som också är en del av kursen om öppen vetenskap och datahantering) ger en bra överblick kring vad öppna data är och innebär för KTH:s forskare.

Forskningsdatagruppen

Frågor om forskningsdata kan bli komplexa och forskare kan behöva support från flera olika delar av KTH:s verksamhetsstöd. För att samordna arbetet och förenkla för forskare finns forskningsdatagruppen som består av medarbetare från arkiv, bibliotek, IT, Research Support Office (RSO) och Parallelldatorcentrum (PDC). Tillsammans arbetar vi för att KTH ska ha en god infrastruktur för forskningsdata, och för att hjälpa KTH:s forskare utveckla en god forskningsdatahantering.