Till innehåll på sidan

Rekommendationer vid arbete med känsliga data

Akademisk forskning strävar som regel efter transparens och öppenhet, men det finns i vissa fall etiska juridiska eller eventuellt kommersiella skäl för att åtkomst till forskningsdata behöver begränsas. För alla typer av forskningsdata är det lika viktigt att förhindra förluster eller manipulation av data som att ge behörig åtkomst till data. Data där det är nödvändigt med en begränsad åtkomst på grund av risker förknippade med helt öppen åtkomst kallas konfidentiella eller känsliga data.

Graden av konfidentialitet beror på hur allvarliga konsekvenserna blir om en dataläcka leder till att kontroll över åtkomst förloras. Ju högre konfidentialitetsgrad, desto större tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder krävs. Kontakta IT Support  för råd och stöd kring informationsklassning om du är osäker på vilken konfidentialitetsgrad som gäller för dina data.

Här finns generella rekommendationer för arbete med känsliga data. Rekommendationerna går inte in på detaljer kring exakta säkerhetsåtgärder för olika konfidentialitetsgrad och olika typer av forskningsprojekt. Fokus ligger på god hantering vid olika stadier av forskningsprojekt såväl på projektnivå som på individuell nivå. Hantering ska också ske i enlighet med KTH:s riktlinje för hantering av forskningsdata .

Läs om GDPR på sidan Juridiska aspekter kring forskningsdata .

Läs mer om principer och hantering av informationssäkerhet  på KTH.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2023-07-19