Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Datahanteringsplan

En datahanteringsplan beskriver hur data kommer att hanteras under projektet och vad som ska ske med det efteråt, till exempel om man planerar behålla data för att genomföra ytterligare forskningsprojekt i framtiden och hur man tänker lagra i enlighet med FAIR-principerna (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Hantering av data underlättas om du har en genomtänkt datahanteringsplan. KTH erbjuder bland annat verktyget DMP Online för den som vill ha stöd för att planera datahanteringen.

Workshoppar om forskningsdata

Allt fler finansiärer kräver en datahanteringsplan, men en väl utförd datahanteringsplan ger också fler fördelar som:

  • Data organiseras och struktureras redan från projektets början
  • Tydligt strukturerad data gör det lättare att hitta och analysera data
  • Lättare att dela data, men även att återanvända data i egna framtida forskningsprojekt.

Ett strukturerat upplägg är, även och det innebär merarbete, en investering som kan komma till nytta inte bara när det gäller datahantering utan även när det gäller redovisning av resultat, ägandeskap, Intellectual Property (IP), etik samt redlighet i forskning.

Film om datahanteringsplaner

KTH Biblioteket har tagit fram en kort film för att beskriva vad en datahanteringsplan är och varför det är bra att skapa en.

DMP Online

Logotyp DMP Online

En datahanteringsplan kan skrivas på olika sätt. För att underlätta processen erbjuder KTH ett verktyg, DMP Online, där du kan få stöd för att planera datahanteringen. I DMP Online väljer du den mall som passar ditt projekt bäst. Olika finansiärer kan ha olika mallar med frågor som de vill att datahanteringsplanen svarar på.

Logga in till DMP Online

Tänk på att en datahanteringsplan ser olika ut beroende på i vilket skeende i projektet den ska användas. En datahanteringsplan som skrivs till en ansökan ser ut på ett sätt jämfört med en som används under projektets gång eller vid slutrapportering. Vid ansökan brukar man också försöka hålla ansökan kort och tydlig, dels för att underlätta utvärdering, dels för att spara utrymme i sin ansökan som behövs för att beskriva forskningen i projektet.

Lär dig mer om datahanteringsplaner

För fler instruktioner och manualer om datahanteringsplaner och DMP Online, läs igenom avsnittet Data Management Plans  i KTH Bibliotekets kurs Open Science and Research Data Management  (kräver inloggning i Canvas). 

Bild från kursen

Öppen vetenskap och hantering av forskningsdata

I denna kurs för KTH-anställda kan du lära dig mer om öppen vetenskap och datahantering. Kursen ges i lärplattformen Canvas och kräver inloggning med KTH-kontot. Kursen är på engelska och du går den i din egen takt.

Gå till kursen Open Science and Research Data Management

Forskningsfinansiärernas krav på datahantering

Många externa forskningsfinansiärer (till exempel VR, Formas, Horisont 2020) ställer idag krav på lärosäten och forskare att redovisa hur data och resultat ska hanteras i projekt. Därtill kommer lagstiftningskrav och KTH:s interna krav på korrekt hantering av data. För att se vilka specifika krav som ställs från respektive finansiär kan du finna information genom att söka efter finansiärens regelverk via Sherpa Juliet .

Relevanta länkar

  • Svensk Nationell Datatjänst (SND) har tagit fram en checklista  för forskare som ska ta fram en datahanteringsplan (DHP). Anpassa din DHP efter ditt projekt och besvara de frågor som är relevant för ditt projekt.

  • Från 2019 kommer alla som beviljas bidrag från Vetenskapsrådet att behöva en plan över hur den forskningsdata som genereras inom projektet ska hanteras. VR.se  beskriver vad som behöver finnas med i datahanteringsplanen.

  • Om du har frågor kring Horisont Europa gällande open access kan du läsa mer om KTH:s deltagande och stöd till forskare

  • Om ni jobbar med hälsodata kan ni hitta stöd och tips vid Centrum för hälsodata .

Läs mer om forskningsdata på KTH