Till innehåll på sidan

Lagring av forskningsdata och långsiktigt bevarande

Lagring och delning av data är olika processer. Under forskningsprocessen finns olika lagringsmöjligheter för forskare verksamma vid KTH beroende på mängd och typ av data. 

Lagrar du data som inte är belagd med starkt skyddsvärde kan du använda dig av molntjänsten KTH OneDrive där du har obegränsat med utrymme och också kan dela filer med andra.

Läs mer om övriga IT-tjänster

Har du behov av att lagra sekretessbelagda/skyddsvärda data eller mer än 20 000 filer kan du kontakta KTH:s IT-avdelning. Biblioteket har även tagit fram rekommendationer om hur du arbetar med känsliga data .

Läs mer på IT-avdelningens sidor om lagring

Kontakta IT-avdelningen

Många datarepositorier tillåter lagring, men endast upp till en viss nivå.

All forskningsdata ska finnas tillgänglig för revision 10 år efter avslutat projekt. Det är skolan som avgör om befintlig lagringslösning är tillräcklig för att hålla data tillgänglig under denna tid.

Långsiktigt bevarande

Har du data som har ett långsiktigt fortsatt forskningsvärde? Då behöver din data också tas om hand för bevarande.

Ett bevarande handlar om att hålla data läsbart och tolkningsbart över tid. Vid ett bevarande samlas den information in som krävs för att skapa mening och förståelse för datas innehåll, kontext och samband när kontaktpersoner och verksamma inom forskningen inte längre finns att tillgå. En bevarandeförvaltning ansvarar för att kontinuerligt konvertera, uppdatera och byta ut format och teknik som krävs för att hålla data läsbart både nu och i framtiden.

Om du har behov att bevara ditt forskningsdata, kontakta KTH:s e-arkivfunktion.

Kontakta KTH:s e-arkiv 

Bild från kursen

Öppen vetenskap och hantering av forskningsdata

I denna kurs för KTH-anställda kan du lära dig mer om öppen vetenskap och datahantering. Kursen ges i lärplattformen Canvas och kräver inloggning med KTH-kontot. Kursen är på engelska och du går den i din egen takt.

Gå till kursen Open Science and Research Data Management

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2024-02-19