Till innehåll på sidan

Registrering av forskningspublikationer

Enligt rektorsbeslut V-2010-0482, i syfte att synliggöra KTH:s forskning, ska alla publikationer som en forskare gör i egenskap av KTH-anställd, registreras i KTH:s publikationsdatabas DiVA.

Registrera dina publikationer i DiVA (inloggning)

Så används DiVA

 • Uppgifterna i DiVA gör publikationen sökbar, inte bara direkt i DiVA utan även i sökmotorer som Google och Google Scholar.
 • DiVA kan användas för Open Access-publicering vilket ökar sökbarheten och tillgängligheten av publikationerna. Läs mer på OA-sidorna .
 • De bibliografiska uppgifterna kan användas för att ta ut publikationslistor, import till referenshanteringsprogram och i bibliometriska analyser.
 • Data i DiVA exporteras till andra system, bland annat Prisma som används för ansökningar till Formas, Forte och Vetenskapsrådet.

Vem ska registrera?

 • Vetenskaplig publicering vid KTH Biblioteket importerar regelbundet publikationer från Web of Science och Scopus. Publikationer som inte täcks av dessa databaser ska författarna registrera själva.
 • Varje forskare ansvarar för att de egna publikationerna är korrekt registrerade i DiVA.

Registrering steg för steg

  Läs gärna Viktigt att tänka på innan du registrerar dina publikationer

 1. Registrera endast publicerat material. Opublicerade papers behöver inte registreras, endast om de utgör delarbeten till avhandlingar.
 2. Det är viktigt att kontrollera att publikationen inte redan är registrerad, så att det inte blir dubbletter i DiVA.
 3. För registrering av doktorsavhandling/lic.uppsats finns särskilda instruktioner. Läs hur du spikar din avhandling
 4. Logga in i DiVA och registrera dina publikationer. Observera att hjälptexter finns i diva-formuläret (markerat med ett frågetecken). Lägg till ditt ORCID-id.
 5. Har du flera publikationer i någon databas går det bra att importera därifrån till DiVA, exempelvis från Scopus och Web of Science.
 6. Vill du parallellpublicera? Kontrollera först att du har rätt att lägga en kopia av din publikation i DiVA, kolla upp detta i Sherpa/Romeo. Din pdf blir inte synlig direkt när du laddat upp den. Biblioteket kontrollerar först villkor etc och detta kan ta några dagar.

Importera fil med referenser från Scopus

Gör en sökning i Scopus  och markera i träfflistan de referenser du vill importera. Klicka därefter på ”Export”. Välj RIS format och All available information. Klicka sedan på export för att kunna spara ned en fil med referenser till din dator. Gå sedan till fliken Importera uppgifter om publikation i DiVA och välj importera fil i RIS-format.

Importera fil med referenser från Web of Science

Gör en sökning i Web of Science  och markera i träfflistan vilka referenser du vill importera. Välj Save to Other File Formats ovanför träfflistan, välj Full Record och Plain Text och klicka på Save för att spara filen på din dator. Gå sedan till fliken Importera uppgifter om publikation i DiVA och välj importera fil i ISI-format.

Klicka här för att logga in och koppla ditt ORCID-id.

Manualer för hur man registrerar och importerar finns på den här sidan hos DiVA Support.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2020-10-15