Registrering av forskningspublikationer

Enligt rektorsbeslut V-2010-0482, i syfte att synliggöra KTH:s forskning, ska alla publikationer som en forskare gör i egenskap av KTH-anställd, registreras i KTH:s publikationsdatabas DiVA.

Registrera dina publikationer i DiVA (inloggning)

Så används DiVA

 • Uppgifterna i DiVA gör publikationen sökbar, inte bara direkt i DiVA utan även i sökmotorer som Google och Google Scholar.
 • DiVA kan användas för Open Access-publicering vilket ökar sökbarheten och tillgängligheten av publikationerna. Läs mer på OA-sidorna.
 • De bibliografiska uppgifterna kan användas för att ta ut publikationslistor, import till referenshanteringsprogram och i bibliometriska analyser.
 • Data i DiVA exporteras till andra system, bland annat Prisma som används för ansökningar till Formas, Forte och Vetenskapsrådet.

Vem ska registrera?

 • Varje forskare ansvarar för att se till att de egna publikationerna är registrerade i DiVA och att dessa är korrekt registrerade.
 • Vetenskaplig publicering vid KTH Biblioteket importerar publikationer från Web of Science och Scopus. Publikationer som inte täcks av dessa databaser registrerar författarna själva.

Registrering steg för steg

  Viktigt att tänka på

 1. Registrera endast publicerat material
 2. För att undvika dubbletter, kontrollera att publikationen inte redan är registrerad.
 3. För registrering av doktorsavhandling/lic.uppsats finns särskilda instruktioner.
 4. Logga in i DiVA  och registrera dina publikationer. Observera att hjälptexter finns i diva-formuläret (markerat med ett frågetecken).
 5. Har du flera publikationer i någon databas går det bra att importera därifrån till DiVA, exempelvis i Bibtex-format, se manualen nedan.
 6. Vill du parallellpublicera? Kontrollera först att du har rätt att lägga en kopia av din publikation i DiVA, se Sherpa/Romeo . Din pdf blir inte synlig direkt när du laddat upp den. Biblioteket kontrollerar först villkor etc och detta kan ta några dagar.

Se även

Manual för registrering i DiVA (pdf 1,0 MB)

Forskare? Skapa eller koppla ditt ORCID®-iD!

KTH ORCID Application

Kontakta oss: biblioteket@kth.se

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2019-11-11