Till innehåll på sidan

Registrering av forskningspublikationer

Enligt rektorsbeslut V-2010-0482, i syfte att synliggöra KTH:s forskning, ska alla publikationer som en forskare gör i egenskap av KTH-anställd, registreras i KTH:s publikationsdatabas DiVA.

Registrera dina publikationer i DiVA (inloggning)

Så används DiVA

Workshoppar om publicering

Vi erbjuder forskargrupper skräddarsydda workshoppar om publicering. Läs mer om att beställa en workshop .

Uppgifterna i DiVA gör publikationen sökbar, inte bara direkt i DiVA utan även i sökmotorer som Google och Google Scholar.

DiVA kan användas för open access-publicering vilket ökar sökbarheten och tillgängligheten av publikationerna. Läs mer om open access .

De bibliografiska uppgifterna kan användas för att ta ut publikationslistor, import till referenshanteringsprogram och i bibliometriska analyser.

Data i DiVA exporteras till andra system, bland annat Prisma som används för ansökningar till Formas, Forte och Vetenskapsrådet.

Vem ska registrera?

Vetenskaplig publicering vid KTH Biblioteket importerar regelbundet publikationsdata från Web of Science och Scopus. Publikationer som inte täcks av dessa databaser ska författarna registrera själva.

Varje forskare ansvarar för att de egna publikationerna är korrekt registrerade i DiVA.

Importera poster till DiVA

Två personer samtalar

Kontakta biblioteket

Vi på biblioteket kan hjälpa dig i publiceringsprocessen, med frågor om open access-publicering, forskningsdata, bibliometri och altmetri. 

E-post: biblioteket@kth.se

Fler kontaktuppgifter och öppettider

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2023-06-30