Till innehåll på sidan

Om att spika avhandling

Enligt rektorsbeslut ska doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser på KTH tillgängliggöras (spikas) i både tryckt och elektronisk form senast tre veckor före disputation eller licentiatseminarium.

Spikningen måste vara gjord senast tre veckor (21 dagar) före disputation/licentiatseminarium. Observera att endast dagar under terminsperioden räknas in. Disputationen skall äga rum mellan den 7 januari och den 15 juni samt 15 augusti till 20 december.

Doktorand som spikar sin avhandling.

Spikning i elektronisk form innebär att du registrerar uppgifter om avhandlingen/uppsatsen och disputationen samt även att du laddar upp din doktorsavhandling eller licentiatuppsats ifulltext i DiVA. Avhandlingen/licentiatuppsatsen blir då fritt tillgänglig. Enda undantaget är material som är skyddat av sekretess. Om du har skrivit en sammanläggningsavhandling eller sammanläggningsuppsats ska sammanfattningen "kappan" publiceras i DiVA. Kappan som laddas upp i DiVA ska vara i samma version som i den tryckta avhandlingen. Det är alltid tillåtet att registrera information om avhandlingen såsom titel, ISBN, sidnummer och så vidare. Det är också alltid tillåtet att ladda upp kappan i fulltext från förlagen.

Spikning i tryckt form innebär att du levererar ett exemplar av avhandlingen/licentiatuppsatsen till biblioteket. Vill du så kan du också hänga upp ett spikningsexemplar på avhandlingsträdet som står i bibliotekshallen. Exemplaret i trädet tas ner dagen efter din disputation och bortskänkes.

Det är viktigt att spikningen görs i rätt ordning, följ därför instruktionen på sidan Spikning steg för steg .
 

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2023-12-14