Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Publicera open access

KTH Biblioteket har möjlighet att täcka dina kostnader för öppen publicering.

Skärmavbild från sökning i verktyget för tidskrifter med Open Access-publicering.

Sök tidskrifter och förlag där du kan publicera med öppen tillgång

Sök efter en tidskrift som du är intresserad av att publicera dig i och se om det går att publicera öppet och vilka villkor som gäller.

Sök tidskrifter och förlag

Kontrollera följande innan du skickar in din artikel till ett förlag för publicering:

  • Samtliga korresponderande författare ska vara affilierade till KTH.
  • Avtalen med förlag inkluderar bara kostnader som är relaterade till öppen publicering, och inte till exempel kostnader för antal sidor, färg eller andra tillägg.
  • Alla KTH-författares KTH-affilieringar dvs. de institutioner/enheter de tillhör, ska anges på ett tydligt sätt i artikeln och i förlagets manushanteringssystem.
  • Författaren rekommenderas starkt att använda e-postadress som har suffixet @kth.se. Det säkerställer identifieringen av KTH-författare och berättigade artiklar. Det går också bra att använda KTH adresser såsom @byv.kth.se och @scilifelab.se.
  • Kontrollera om det finns ett förbetalt avtal, se listan nedan och följ instruktionerna under förlagets namn så att din artikel registreras korrekt.
  • För publiceringar utanför KTH:s avtal, ska du alltid kontakta biblioteket@kth.se  med information om artikeln/tidskriften.
  • Biblioteket kommer inte att täcka publiceringskostnader för artiklar i tidskrifter som inte uppfyller grundläggande vetenskapliga krav.
  • ​ Mer information om parallellpublicering och öppen tillgång

Vi kan ge tips och råd om i vilken tidskrift och på vilket förlag en artikel skulle kunna passa med avseende på ämne, artikeltyp, citeringsgrad, öppen tillgång, och acceptansgrad.

Förbetalda avtal för öppen tillgång på KTH

*) En hybridtidskrift är en tidskrift som i grunden är prenumerationsbaserad, men där enskilda artiklar kan göras öppet tillgängliga, vanligtvis genom att betala en publiceringsavgift (article processing charge eller APC på engelska).

**) En tidskrift som innehåller artiklar som är fritt tillgängliga för alla, ingen prenumeration behövs. För att publicera i en öppen tidskrift behöver man vanligtvis betala en publiceringsavgift (article processing charge eller APC på engelska).