Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om öppen tillgång

Öppen tillgång innebär att forskningsresultat publiceras fritt tillgängligt på internet. Forskningsresultat sprids snabbare och får större genomslagskraft vilket innebär fördelar både för forskarna och för samhället som kan dra nytta av nya forskningsresultat. Ett vanligt argument för öppen tillgång är att den forskning som bedrivs med offentliga medel också skall göras tillgänglig för allmänheten.

Med fri tillgång menas att det är fritt för var och en att läsa, ladda ned, skriva ut, kopiera och sprida ett verk förutsatt att upphovsmannen på lagenligt vis alltid tillkännages. Det är framförallt forskningsartiklar och konferensbidrag som publiceras öppet, men det gäller även böcker och andra medier såsom rådata, metadata, källmaterial, bildmaterial i digitalt format, multimedia, etc.

Filmer om öppen tillgång

En kort video som introducerar konceptet öppen tillgång riktad till studenter och alumni. Innehåller en kort introduktion till öppen tillgång och tips om bra söktjänster.

I denna video (på engelska) ger vi en kort introduktion om öppen tillgång och dess roll i att demokratisera världen. Vi diskuterar även vilka hinder det finns med öppen tillgång.

Öppen publicering och KTH

Mats Magnusson.
Mats Magnusson.

"Vi vill ha fri forskning, men den kommer med ett ansvar"

När publiceringslandskapet ändras krävs nya förhållningssätt från universiteten. Annars riskerar kvaliteten på forskningen sjunka, och förtroendet för vetenskapen urholkas.

Läs hela intervjun med KTH-forskaren Mats Magnusson

KTH:s policy för vetenskaplig publicering  anger att du som forskare bör sträva efter att publicera dig öppet tillgängligt. Även flera forskningsfinansiärer kräver att den forskning som de finansierar ska publiceras fritt tillgängligt. Hur stor andel av KTH:s publicering som är öppen visas i en årlig publiceringsrapport  från biblioteket.

Olika sätt att publicera fritt tillgängligt 

Det finns flera metoder att tillgängliggöra sin forskning.

Parallellpublicering

Parallellpubliceringinnebär att man vid traditionell publicering hos ett förlag även laddar upp en kopia av publikationen, oftast det slutgiltigt accepterade manuskriptet, i ett öppet institutionellt arkiv eller ett ämnesarkiv. Är du anställd vid KTH kan du parallellpublicera i KTH:s publikationsdatabas DiVA . Här kan du ladda upp både accepterade kopior av artiklar, konferensbidrag, kapitel i bok samt en hel bok.

Villkoren för parallellpublicering varierar mellan olika förlag och tidskrifter. Sök i databasen Sherpa Romeo  för att kontrollera ett förlags eller en tidskrifts villkor. Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller för din publikation.

Publicering i tidskrift

Det finns dels tidskrifter som är helt öppna, men även prenumerationstidskrifter där det är möjligt att betala för att göra sin artikel öppen. 

Helt öppna tidskrifter kan kosta att publicera sig i, men det finns även tidskrifter som är fria att både läsa och publicera i. 

Det finns idag ett stort antal tidskrifter för öppen publicering. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  är en databas som innehåller vetenskapliga kvalitetsgranskade tidskrifter för öppen publicering.

KTH har avtal med ett stort antal förlag för att underlätta för forskare och för att öka andelen öppna artiklar som publiceras på KTH. Läs mer om våra avtal med förlag  och hur du går tillväga för att få eventuella kostnader för öppen publicering betald.

Bild från kursen

Öppen vetenskap och hantering av forskningsdata

I denna kurs för KTH-anställda kan du lära dig mer om öppen vetenskap och datahantering. Kursen ges i lärplattformen Canvas och kräver inloggning med KTH-kontot. Kursen är på engelska och du går den i din egen takt.

Gå till kursen Open Science and Research Data Management