Till innehåll på sidan

Hantera ORCID-id

Open Researcher & Contributor ID (ORCID) är ett internationellt personregister för forskare.

Vill du skapa eller koppla ett ORCID-id till KTH?

Skapa eller koppla ditt ORCID-id

Varje forskare har ett unikt id som kan användas för att underlätta och möjliggöra publicering och ansökningar, vilket är till nytta för KTH:s forskare och KTH.

Du som KTH-forskare bör ha ett ORCID-id. Se beslutet UF-2013/0956 (pdf 346 kB) ..

Besök orcid.org  om du vill veta mer om ORCID.

Användarvillkor för ORCID .

ORCID är ett globalt register med unika forskar-id som bland annat kan användas för att knyta publikationer till rätt forskare. ORCID har skapats på initiativ av universitet, finansiärer och förlag och används både vid ansökningar och publicering. Varje forskare får via ORCID ett unikt användarid som kan användas för att underlätta och möjliggöra publicering och ansökningar, vilket är till nytta för KTH:s forskare och KTH.

Frågor och svar

Två personer samtalar

Kontakta biblioteket

Vi på biblioteket kan hjälpa dig i publiceringsprocessen, med frågor om open access-publicering, forskningsdata, bibliometri och altmetri. 

E-post: biblioteket@kth.se

Fler kontaktuppgifter och öppettider

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2022-02-24