Spikningen steg för steg

Notera att hela spikningsprocessen (punkt 1-5) måste vara klar senast tre veckor före disputation eller licentiatseminarium

1. Skapa en tryckfärdig pdf av avhandlingen.

Avhandlingar och uppsatser ska följa anvisningar gällande KTH:s grafiska profil

De ska också ingå i någon TRITA-serie. Kontakta din institution för att veta vilken TRITA-serie som är aktuell (och för att få ett TRITA-nummer.)
Din doktorsavhandling eller licentiatuppsats ska förses med ett ISBN. Beställ ISBN

2. Registrera uppgifterna i DiVA samt ladda upp fulltexten

  1. Logga in i DiVA
  2. Välj Lägg till publikation/Ladda upp filer
  3. Välj korrekt publikationstyp. Om du har skrivit en sammanläggningsavhandling eller sammanläggningsuppsats ska du först registrera avhandlingens/uppsatsens delarbeten i DiVA, om det inte redan är gjort.
  4. Registrera alla uppgifter om din doktorsavhandling eller licentiatuppsats.
  5. Ange KTH-ID i fältet ”Lokalt användarid”. Du hittar ditt KTH-id på din profilsida (börjar med "u").
  6. Var noga med att ange korrekt institution i fältet ”Institution, avdelning eller program”.
  7. Ladda upp avhandlingens eller licentiatuppsatsens fulltext (PDF). Om du har skrivit en sammanläggningsavhandling eller sammanläggningsuppsats ska endast sammanfattningen publiceras (kappan).Observera att registreringen av din doktorsavhandling eller licentiatuppsats inte är tillgänglig i DiVA förrän den har blivit granskad och godkänd. Detta ska vara gjort senast tre veckor före disputation.
  8. Godkänn publiceringsvillkoren i DiVA.
  9. Kontrollera att uppgifterna stämmer och välj Skicka in. Så snart posten du registrerat har publicerats av KTH Biblioteket blir den synlig i DiVA.
  10. Skriv under Media_agreement.pdf (pdf 347 kB)  och lämna in till biblioteket (i informationsdisken eller med post (scannad kopia går inte).

3. Skicka tryckunderlag till tryckeriet

4. Tryck avhandlingen

5. Leverera ett exemplar av tryckt avhandling/uppsats till biblioteket

Det går bra att skicka den med post eller lämna in den i informationsdisken.

Kontakta oss gärna om du har frågor: biblioteket@kth.se

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2019-12-09