Till innehåll på sidan

Spikningen steg för steg

Spikningen ska vara klar senast tre veckor före disputation enligt KTH:s regler. Tänk på att det tar tid att trycka en avhandling, se därför till att börja denna process i god tid. Följ nedanstående checklista noggrant.

Vi rekommenderar att du påbörjar spikningsprocessen minst fem veckor före disputation för att vara säker på att spikningen är klar senast tre veckor före disputationen, vilket är ett krav för att få disputera på KTH. Alla fem (5) nedanstående steg ska vara färdiga tre veckor (21 dagar) före disputation (inklusive en tryckt avhandling inlämnad till biblioteket), annars kan du nekas att disputera.

Spikningen måste vara gjord senast tre veckor (21 dagar) före disputation/licentiatseminarium. Observera att endast dagar under terminsperioden räknas in. Disputationen skall äga rum mellan den 7 januari och den 15 juni samt 15 augusti till 20 december.

1. Skapa en tryckfärdig pdf

 • Följ KTH:s grafiska profil  vid utformning och formatering
 • Ta reda på din TRITA-serie.
  Avhandlingar ingår i en TRITA-serie (TRITA = Transactions of the Royal Institute of Technology + A). Kontakta din institution för att få veta vilken TRITA-serie som är aktuell och för att få ett TRITA-nummer till din avhandling.
 • Skapa ett ISBN-nummer .
  ISBN får du inom en minut till din e-post.
 • Har du frågor om hur man skapar en tryckfärdig fil? Läs mer på sidan Trycka avhandlingar . Det finns också en sida med rekommendationer kring hur du utformar inlagan .

2. Skicka din avhandling till tryck

Allt du behöver veta om att trycka din avhandling finns på sidan Trycka avhandlingar  . Den tryckta avhandlingen ska tryckas i 30 exemplar.

Efter tryck levereras avhandlingen till dig i följande format:

 • en pdf-version för tryck och en pdf för kappan (ramberättelsen), om du skrivit en sammanläggningsavhandling

3. Signera media agreement och lämna in till biblioteket

 1. Skriv ut media agreement  (pdf)
 2. Skriv under att du godkänner att din avhandlings fulltext publiceras
 3. Skanna in ditt media agreement och spara den som PDF – du ska i ett senare steg ladda upp filen i din spikningspost i DiVA.
 4. Lämna in det tryckta originalet till biblioteket. Lämna den senast när du lämnar in den tryckta versionen av avhandlingen (se steg 5).
  Postadress: KTH, KTH Biblioteket, 100 44 Stockholm.
  Besöksadress: KTH Biblioteket, huvudbiblioteket, Osquars backe 31.

Observera att din avhandling inte kommer synas i DiVA förrän media agreement är inlämnat och uppladdat.

4. Ladda upp din avhandling i DiVA och registrera uppgifter om disputationen

Nu är det dags att ladda upp och registrera all information om din avhandling.

Tänk på detta innan du börjar:

 • Se till att steg 1–3 är avklarade
 • Se till att du har det formella beslutet om din disputation
 • Bli bekant med DiVA:s gränssnitt. Om du inte använt DiVA förut, läs gärna den utförliga manualen .
 • Alla registreringar i DiVA kräver en manuell kontroll av en administratör. Det kan ta ett par dagar innan kontrollen är gjord (men det går oftast betydligt snabbare).
 • Du kan inte själv redigera informationen efter att du skapat den första versionen. Du kommer i så fall bli kontaktad av en administratör. 
 • Tips! Kollegor som publicerat i DiVA eller en DiVA-administratör på din institution kan hjälpa dig om du fastnar på något steg. Annars, kontakta oss på biblioteket så hjälper vi dig.

Om du har skrivit en sammanläggningsavhandling följ samtliga steg nedan. Om du har skrivit en monografiavhandling hoppa över steg 2.

Instruktion för DiVA-registrering

 1. Logga in i DiVA
 2. Sök först efter de delarbeten (artiklar, papers, manuskript etc.) i DiVA som är inkluderade i din avhandling för att se om de är inlagda. Om du inte hittar dem ska du först registrera avhandlingens delarbeten i DiVA. Läs mer om hur du registrerar delarbeten i DiVA . Observera att delarbeten inte behöver ha fulltextfiler uppladdade.
 3. Välj Lägg till publikation/Ladda upp filer
  DiVA manual bild
 4. Välj publikationstyp (Doktorsavhandling, Licentiatuppsats, sammanläggning eller monografi)
 5. Sök efter dina delarbeten och lägg till dem. Klicka sedan på Fortsätt.
  DiVA manual bild 2
 6. Registrera alla uppgifter om din avhandling eller licentiatuppsats.
  • Ange KTH-id i fältet Lokalt användarid. Du hittar ditt KTH-id på din personliga profil (8 tecken, exempelvis u1hnpill). Du hittar din personliga profil genom att logga in på kth.se.
  • Ange korrekt institution i fältet Institution, avdelning eller program genom att välja den i DiVA. Välj den institution där du är antagen som forskarstuderande.
   DiVA manual bild
  • Ange information om avhandlingstexten, inklusive TRITA-serie, sidnummer, ISBN etc.
  • Lägg in de nyckelord du använt i din avhandling, på både svenska och engelska.
   DiVA manual bild
  • Lägg in den svenska sammanfattningen och den engelska sammanfattningen (abstract). Observera att du ska lägga in båda språken, klicka på Ytterligare abstract för att lägga till fler.
   DiVA manual bild
  • Lägg in information om disputationen (se ditt formella beslut om disputationen för detaljer), inklusive information och samt namn på alla handledare (om fler än en, klicka på Ytterligare handledare), opponent, datum, tid och plats.
   DiVA manual bild
  • När du är klar med all information, klicka på Fortsätt.

7. Ladda upp de båda pdf-filerna som du har fått från tryckeriet.

 • I DiVA ska du både ladda upp en fil för webben och en fil som du laddar upp enbart för arkivering (tryckfilen). Den fil som du laddar upp för webben kan bestå av enbart kappan, eller kappan med delarbeten om du vet att det är tillåtet att ladda upp dessa.
 • Den fil som du laddar upp för enbart arkivering är tryckfilen. Den ska vara komplett (inklusive alla delarbeten om du skrivit en sammanläggningsavhandling).
 • Den fil som du laddar upp för webben anger du Gör fritt tillgänglig nu för. Är det bara kappan utan delarbeten väljer du filtyp Sammanfattning. Är det en hel monografi eller om det är en sammanläggningsavhandling med alla delarbeten, väljer du filtyp Fulltext.
 • Tryckfilen som innehåller hela avhandlingen inklusive delarbeten, alternativt är en monografi, väljer du Endast arkivering för och anger filtyp Inlaga.


8. Ladda upp media agreement, välj Typ Bilaga, döp filen till Media agreement och välj Endast arkivering.

9. Ladda även upp det formella beslutet för din disputation, välj Endast arkivering.

10. Klicka på Skicka in.

Observera att registreringen av din avhandling inte blir tillgänglig och synlig i DiVA förrän den har blivit granskad och godkänd av en administratör.

Utförlig manual för DiVA

5. Lämna in ett tryckt exemplar till biblioteket

Lämna in en (1) tryckt kopia till biblioteket på ett av följande sätt:

 • Direkt till personalen i informationsdisken på KTH Biblioteket, Osquars backe 31. Det går bra att be om kvitto vid inlämning över disk.
 • I bokinkastet vid entrén till Osquars backe 31.
 • Via post: KTH, KTH Biblioteket, 100 44 Stockholm.

Disputationen i KTH Kalender

Efter publiceringen av din avhandling kommer informationen automatiskt skickas över till KTH:s kalender. Om något inte stämmer i kalendern, kontakta din institution.

Öppettider på biblioteket

Avhandlingsträdet

Häng upp din avhandling i avhandlingsträdet

Om du vill kan du hänga upp en andra kopia av din avhandling i avhandlingsträdet på biblioteket. Prata med personalen i informationsdisken för att få hjälp.

Vanliga frågor

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2023-12-19