Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Registrera publikationer i DiVA

KTH verkar för att forskningen ska synliggöras i största möjliga utsträckning för både det internationella vetenskapssamfundet och för samhället i stort. Alla publikationer som en forskare gör i egenskap av KTH-anställd ska därför registreras i KTH:s publikationsdatabas DiVA.

Så används DiVA

Förändring av dataset i DiVA

Från den 15 maj går det inte längre att registrera forskningsdataset i publikationsdatabasen DiVA. Läs mer

Uppgifterna i DiVA gör publikationen sökbar, inte bara direkt i DiVA utan även i sökmotorer som Google och Google Scholar.

DiVA kan användas för open access-publicering eftersom man kan publicera fulltext i DiVA vilket ökar sökbarheten och tillgängligheten av publikationerna. Läs mer om open access .

De bibliografiska uppgifterna kan användas för att ta ut publikationslistor , import till referenshanteringsprogram  och i bibliometriska analyser .

Data i DiVA  exporteras till andra system, som till exempel Swepub  och Prisma .

Vem ska registrera?

KTH Biblioteket importerar regelbundet publikationsdata från Web of Science och Scopus. Publikationer som inte täcks av dessa databaser ska författarna registrera själva. Om man vill ladda upp en fulltextfil till en artikel så gör författaren det själv i DiVA.

Varje forskare ansvarar för att de egna publikationerna är korrekt registrerade i DiVA.

Importera publikationer till DiVA