Till innehåll på sidan

Viktigt att tänka på vid registrering i DiVA

Det finns flera olika saker som är viktigt att tänka på när man registrerar sin publikation manuellt i DiVA.

Organisatorisk tillhörighet

 • Ange organisatorisk tillhörighet, det vill säga rätt skola, avdelning, centrumbildning etc, för samtliga författare som varit knutna till KTH vid publikationens tillkomst.
 • En författare kan ange flera organisationstillhörigheter för samma publikation, till exempel både avdelning och centrumbildning. Anges en centrumbildning ska den kompletteras med den avdelningen där forskaren har sin anställning.

KTH-id

 • KTH-id skall anges som Lokalt användarid: i DiVA (KTH-id är ett unikt id med åtta tecken, exempel u1l3g15d som alla KTH-anställda har och som kan återfinnas nere till höger på din profilsida, vilken syns när du är inloggad på KTH:s nät.
 • För samtliga KTH-anknutna författare till en publikation skall KTH-id anges. Detta gäller oavsett om publikationen tillkommit under den tid författaren varit anknuten till KTH eller inte.
 • Om författaren har ett ORCID-id så ska detta anges. Lägg till eller skapa ett ORCID-id .

Refereegranskad artikel (peer review)

 • Refereegranskning syftar på granskning av fullständig, publicerad text.  
 • Att en tidskrift tillämpar refereegranskning betyder inte per automatik att alla publikationer i tidskriften skall anses refereegranskade.
 • Refereegranskning av bok eller del av antologi betyder att granskningen har gjorts av oberoende granskare, inte enbart av bokens redaktörer.
 • Fackgranskning är inte detsamma som refereegranskning.

Ofullständiga och felaktiga poster

Om man hittar ofullständiga eller felaktiga poster där man själv är författare bör man logga in i DiVA och ändra dessa. Det är enbart personer som är registrerade i posten med KTH-id eller finns nämnda som författare i en post som kan ändra den.

För att göra en ändring:

 • Logga in i DiVA
 • Välj formuläret Ändra/Radera post.
 • Sök upp posten och gör ändringarna. Om du laddar upp en fulltext i DiVA så kan du inte gå in och ändra posten efteråt.
 • Fortsätt till sista sidan av formuläret och spara ändringarna genom att trycka på Godkänn.

Ladda upp en fulltextfil

Tänk på att först kontrollera förlagens villkor. Det kan du göra i Sherpa Romeo . När du har laddat upp en fil så tar det några dagar innan den blir synlig eftersom fulltexten först ska granskas av en bibliotekarie innan den blir publicerad.

Ändra fulltextfil i DiVA

Du kan inte ändra på en post i DiVA som innehåller fulltextfiler. Du kan inte heller ändra avhandlingar och examensarbeten som laddats upp i DiVA. För hjälp att ta bort en felaktig post eller redigera en post med fulltextfil, kontakta biblioteket. Du kan inte ändra en uppladdad avhandling eller examensarbete

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2024-04-03