Registrering av examensarbeten

Alla godkända examensarbeten ska enligt förvaltningsbeslut registreras i KTH:s publikationsdatabas DiVA.

KTH:s förvaltningsbeslut Förvaltningsbeslut 2017-06-13 (pdf 52 kB)  och förtydligande av förvaltningsbeslut 2018-12-12 (pdf 62 kB) .

Så används DiVA för examensarbeten

  • Synlighet. Examensarbeten i DiVA blir sökbara inte bara i DiVAs eget sökgränssnitt, utan också i Uppsök, den nationella söktjänsten för examensarbeten från svenska lärosäten, samt söktjänster som Google och Google Scholar.
  • Tillgänglighet. KTH:s examensarbeten tillgängliggörs i DiVA. KTH Biblioteket tar inte emot examensarbeten i tryckt form.
  • Resurs för uppsatsskrivande studenter. I DiVA finns examensarbeten från KTH från 2011 och framåt. Studenter som ska påbörja sitt examensarbete kan se vad som gjorts tidigare vid den egna institutionen.

Vem registrerar och publicerar?

  • Alla skolor/avdelningar har någon/några ansvariga DiVA-administratörer. Dessa registrerar och publicerar examensarbetena i DiVA. Se utförligare i manual (pdf 345 kB) . Ett arkivexemplar av examensarbetet ska tas ut på papper och arkiveras enligt skolans rutiner.

Registrering steg för steg

  •   Uppsatsen ska vara godkänd och försedd med omslag vid registrering. (Se instruktioner för grafisk profil )
  •   Logga in i DiVA  och välj publikationstyp Studentuppsats (Examensarbete).
  •   Fyll i namn och organisation för samtliga författare. Organisation läggs in på avdelningsnivå. Registrera examensarbetet endast en gång även om det finns fler författare.
  •   Fyll i övriga obligatoriska uppgifter. Observera att hjälptexter finns i DiVA-formuläret (markerat med ett frågetecken).
  •   Ladda upp en fulltextfil. (Samtliga författare måste ha skrivit under samtycke till fulltextpublicering och godkänna DiVAs publiceringsvillkor i DiVA.)
  •   På sista sidan, kontrollera de inmatade uppgifterna. Klicka på Skicka in.
Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2019-06-10