Till innehåll på sidan

Publikationslista på din profilsida

Om du har forskarstatus så kan du skapar en publikationslista från DiVA som visas på din profilsida.

Publikationslistan är baserad på de publikationer som är registrerade i DiVA. Den ska innehålla publikationer som är publicerade med KTH som affiliering. För att din publikationslista ska bli synlig på din profilsida måste du först aktivera den.

Detta gör du för att aktivera och redigera din lista:

  1. Gå till din profil: www.kth.se/social/home/profile/
  2. Klicka på knappen Redigera min profil.
  3. Klicka sedan på redigeraknappen för publikationer.
  4. Kontrollera att din publikationslista är korrekt. Listan sorterar olika publikationstyper för sig, samt är indelad i tre sektioner: Refereegranskade, Icke refereegranskade samt Patent.
  5. Du kan dölja enstaka publikationer eller en hel publikationskategori genom att klicka på länken Dölj eller Dölj kategori.
  6. Om du vill lägga till publikationer eller ändra innehållet i posterna loggar du in i DiVA och gör ändringarna där, se nedan.
  7. När du är nöjd med din lista klickar du på Publicera min publikationslista. Listan visas då på din profilsida. Du kan inte avpublicera listan när du har publicerat den, men du kan dölja enstaka publikationer, eller kategorier av publikationer, enligt ovan. Nästa gång du redigerar din publikationslista behöver du endast trycka på knappen Spara i redigeringsvyn för att dina ändringar ska sparas och bli publika. Genom att klicka på menyknappen till höger om knappen Spara fäller du ut ytterligare knappar. 
  8. Posterna hämtas automatiskt från DiVA en gång per dygn. Detta innebär att när du registrerat en post i DiVA eller uppdaterat en befintlig post, så syns detta i din publikationslista först dagen efter. Du kan dock klicka på Uppdatera från DiVA om du vill uppdatera din publikationslista direkt. Eventuella felaktigheter i listan korrigeras i DiVA.
  9. Publicerat material sorteras efter publikationstyp men manuskript hamnar under Övriga.
  10. Observera att artiklar som är submitted, accepted eller in press inte syns alls i publikationslistan.

Publikationerna hämtas från KTH:s publikationsdatabas DiVA, därför är det viktigt att dina publikationer är korrekt registrerade där och särskilt att ditt KTH-id är korrekt angivet. Läs mer om hur du registrerar i DiVA

Om en publikation saknas i din publikationslista trots att den är registrerad i DiVA med angivet KTH-id eller om du inte har åtkomst till posten i DiVA använd knappen Support för att rapportera önskade ändringar.

Två personer samtalar

Kontakta biblioteket

Vi på biblioteket kan hjälpa dig i publiceringsprocessen, med frågor om open access-publicering, forskningsdata, bibliometri och altmetri. 

E-post: biblioteket@kth.se

Fler kontaktuppgifter och öppettider