Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Referenshanteringsprogram

Att hantera referenser på ett korrekt sätt är en del av den vetenskapliga processen. Genom att använda ett referenshanteringsprogram får du hjälp med att formatera referenserna korrekt i enlighet med vald referensstil.

Spara tid och skapa korrekta referenser

Workshoppar om referenshantering

Att skriva referenser kan vara ett tidskrävande arbete. Du sparar tid om du använder ett referenshanteringsprogram och dina referenser blir korrekt formaterade. Det finns flera olika referenshanteringsprogram som hjälper dig att organisera och använda dina referenser. Några exempel är EndNote, Zotero och Mendeley. Vissa är licensbaserade och andra är fritt tillgängliga via nätet.

Med hjälp av ett referenshanteringsverktyg kan du skapa ett eget bibliotek, samla och sortera dina referenser, skapa referenslistor och referera i din text. Vilket program du ska välja beror på vilka behov du har. Om du till exempel skriver ditt exjobb i Word funkar det bra med till exempel Zotero, Mendeley eller EndNote. Skriver du i Google Docs funkar det bra med Zotero eller EndNote 21. Grundläggande funktioner som finns i de flesta referenshanteringsprogram ger möjlighet att:

  • Samla in referenser från databaser och bibliotekskataloger
  • Organisera referenserna i ett eget bibliotek
  • Använda referenserna i ett textdokument, till exempel Word, Google Docs eller LaTeX

Välja referenshanteringsprogram

Funktionellt finns inte så stora skillnader mellan de olika referenshanteringsprogrammen. Vilket verktyg som är bäst beror helt enkelt på vilken sorts text du arbetar med, vilket operativsystem du har, omfånget och hur tillgängligt materialet behöver vara. Läs gärna artikeln Jämförelse av referenshanteringsprogram  på Wikipedia för att få ett grepp om de olika verktygen och hitta din egen strategi.

Olika referenshanteringsprogram