Till innehåll på sidan

Skriv referenser

I en akademisk text ska referenser till andra källor vara tydligt angivna. Genom att referera visar du vilken information som kommer från andra källor och vad som är ditt eget bidrag till kunskapsområdet.

Människor framför datorer

Workshoppar om referenshantering

Att du refererar till tidigare forskning ger erkännande till andra författares forskning och idéer och skapar trovärdighet åt ditt eget arbete.

En korrekt användning av referenser visar även att du är insatt i ditt område och kan använda information från flera olika ställen för att stärka dina argument, diskutera en sakfråga eller dra dina egna slutsatser.

Undvik fusk och plagiering

Att använda någon annans material utan att ange referenser kallas plagiering och är en typ av fusk. För att undvika att göra dig skyldig till plagiering ska du alltid ange en källa så fort du använder dig av andras forskningsresultat, idéer eller argument.

Läs mer om fusk och plagiering

Använd enhetliga referenser

Det är viktigt att dina referenser är skrivna på ett sätt som gör det möjligt för läsaren att hitta till ursprungsmaterialet. Använd samma referensstil för samtliga referenser i dokumentet så försäkrar du dig om att de blir formaterade på samma sätt.

Välj en referensstil

Det finns många olika referensstilar. Ta reda på vilken stil som används inom ditt ämnesområde. Nedan hittar du stilguider till några referensstilar som är vanliga på KTH.

APA

IEEE

Harvard

Vancouver

Oxford

När du använder andras bilder

Två händer som håller i fotografier

De flesta bilder är upphovsrättskyddade och får inte användas utan att du fått tillstånd av upphovsrättspersonen. Om du vill använda någon annans bild, tabell eller figur så måste du ha tillstånd. Genom att söka bilder i t. ex. Creative commons eller Googles avancerade bild-sök kan du filtrera din sökning efter olika licenser som anger hur bilden får användas. Du måste ändå skriva en referens där du anger var du hämtat bilden och vem som är upphovsrättsinnehavare. Läs mer om upphovsrätt .

Bildreferenser

När du refererar till en källa där du hämtat figurer (bilder, tabeller, diagram och annat) bör dessa uppgifter finnas med.

Om figuren ingår i en annan källa 

  • Upphovsperson

  • Titel på figuren samt eventuell numrering (till exempel figur 1)

  • Källan som figuren ingår i samt information om denna källa utifrån vilken typ av källa det är

  • Sidangivelse

  • CC-licens eller information om att du fått tillstånd att använda figuren.  

Om figuren är fristående

  • Upphovsperson 

  • Titel på figuren 

  • Var figuren hämtats 

  • Länk 

  • CC-licens eller information om att du fått tillstånd att använda figuren. 

Vanligtvis följer du den referensstil du valt och använder siffror respektive författare och år i hänvisningen i texten och i bildtexten. Fullständig information om figuren anger du i referenslistan. Du kan också ange all information om källan till figuren i bildtexten.

Exakt hur referensen ska utformas behöver anpassas till den referensstil du använder. Du hittar exempel för olika stilar i guiderna ovan. Du kan också titta på exempel på hur man refererar till en bild med CC-licens på Creative Commons sidor .

Exempel på hur en hänvisning till en Creative Commonsbild kan se ut

Få kontroll med hjälp av ett referenshanteringsprogram

Att använda ett referenshanteringsprogram kommer göra att du sparar tid och har mer kontroll över att dina referenser blir korrekt formaterade. På vår sida om referenshanteringsprogram kan du se vilka som finns och vad du ska tänka på när du ska välja.

Referenshanteringsprogram

Fördjupa dig inom referenshantering

Bild från kursen

Söka, värdera, referera

Välkommen att gå bibliotekets kurs om att söka, värdera och referera information. Kursen finns i KTH:s lärplattform Canvas och är på svenska. Den är öppen för alla, men med särskilt fokus på KTH-studenter. Vi rekommenderar att du registrerar dig på kursen så att kursen och dina quizzresultat sparas i Canvas. Det går också att gå kursen utan att registrera sig, och du går den i din egen takt. 

Gå till kursen Söka, värdera, referera

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2024-02-16