Till innehåll på sidan

Skriv referenser

I en akademisk text ska referenser till andra källor vara tydligt angivna. Genom att referera visar du vilken information som kommer från andra källor och vad som är ditt eget bidrag till kunskapsområdet.

Människor framför datorer

Att du refererar till tidigare forskning ger erkännande till andra författares forskning och idéer och skapar trovärdighet åt ditt eget arbete.

En korrekt användning av referenser visar även att du är insatt i ditt område och kan använda information från flera olika ställen för att stärka dina argument, diskutera en sakfråga eller dra dina egna slutsatser.

Undvik plagiering och fusk

Att använda någon annans material utan att ange referenser kallas plagiering och är en typ av fusk. För att undvika att göra dig skyldig till plagiering ska du alltid ange en källa så fort du använder dig av andras forskningsresultat, idéer eller argument.

Använd enhetliga referenser

Det är viktigt att dina referenser är skrivna på ett sätt som gör det möjligt för läsaren att hitta till ursprungsmaterialet. Använd samma referensstil för samtliga referenser i dokumentet så försäkrar du dig om att de blir formaterade på samma sätt.

Välj en referensstil

Det finns många olika referensstilar. Ta reda på vilken stil som används inom ditt ämnesområde. Nedan hittar du stilguider till några referensstilar som är vanliga på KTH.

APA

IEEE

Harvard

Vancouver

Oxford

Få kontroll med hjälp av ett referenshanteringsprogram

Att använda ett referenshanteringsprogram kommer göra att du sparar tid och mer kontroll över att dina referenser blir korrekt formaterade. På vår sida om referenshanteringsprogram kan du se vilka som finns och vad du ska tänka på när du ska välja.

Referenshanteringsprogram

När du använder andras bilder

Två händer som håller i fotografier

De flesta bilder är upphovsrättskyddade och får inte användas utan att du fått tillstånd av upphovsrättspersonen. Om du vill använda någon annans bild, tabell eller figur så måste du ha tillstånd. Genom att söka bilder i t. ex. Creative commons eller Googles avancerade bild-sök kan du filtrera din sökning efter olika licenser som anger hur bilden får användas. Du måste ändå skriva en referens där du anger var du hämtat bilden och vem som är upphovsrättsinnehavare.

Om du inte hittar någon information om vem som är upphovsrättsperson till bilden måste du kontakta förlag eller den som publicerat bilden. Det är inte lagligt att använda bilder om licens och/eller information om upphovsperson saknas.

Exempel på hur en hänvisning till en Creative Commonsbild kan se ut

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2021-12-29