Till innehåll på sidan

Centrum för akademiskt skrivande & retorik

Ingenjörer och arkitekter behöver starka kommunikativa färdigheter för att kunna samverka med intressenter, klienter och kolleger. Vid Centrum för akademiskt skrivande och retorik får studenter på alla utbildningsnivåer hjälp med att förbättra sina texter och muntliga presentationer. Använd länkarna i menyn för att boka handledning och ta del av de onlineresurser som erbjuds.

En stor svart tavla med en bild av en lysande glödlampa och fyra personer som skriven olika texter på tavlan.

Centrum för akademiskt skrivande och retorik samarbetar med alla KTH-studenter för att utveckla deras färdigheter i olika sorters skrivande och muntlig kommunikation. Under kostnadsfria individuella handledningsträffar hjälper handledarna på centret studenterna att komma igång med uppgifter, att ta itu med och övervinna skrivkramp eller prestationsångest, att lära sig strategier för bearbetning av text och hur man på egen hand kan arbeta med korrekturläsning.

Oavsett om du har en skriftlig eller muntlig uppgift under din kurs kan våra språk- och retorikhandledare hjälpa dig att vässa dina färdigheter och förbättra din kommunikation.

Vi erbjuder stöd till studenter genom handledning på tu man hand, konsultation i smågrupper och workshoppar. Vi främjar även en aktiv kommunikativ miljö och säkerställer att skrivande och presentationer på KTH:s campus är av hög kvalitet, genom att sponsra skrivstugor och gruppresentationer av studenters undersökande uppgifter. Vi samarbetar med KTH:s samtliga campus via KTH Språk och kommunikation  för att stötta skolors sätt att kommunicera skriftligt och muntligt i deras kurser.

Mål och bakgrund

Centrum för akademiskt skrivande och retorik invigdes 12 januari 2013, vilket införlivade punkt nummer 6 under Ställningstaganden och handlingsplan i KTH:s Språkpolicy , som antogs 2010. Språkpolicyn är ett dokument som ska ge ett ökat språkligt medvetande hos studenter och personal och vara ett hjälpmedel i KTH:s strävan att utvecklas till ett flerspråkigt svenskt och internationellt universitet.

Efter att centret inledningsvis kallades för ”Centrum för akademiskt skrivande” bytte det i december 2018 namn för att även ge lika stort utrymme för studenters muntliga färdigheter, dvs. ”Centrum för akademiskt skrivande och retorik”.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2020-12-14