Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Akademiskt skrivande och retorik

Ingenjörer och arkitekter behöver starka kommunikativa färdigheter för att kunna samverka med intressenter, klienter och kolleger. På KTH Biblioteket finns handledare som kan hjälpa dig att utveckla ditt skrivande eller med retoriska frågor och presentationsteknik.

Person framför dator

Skriver du på engelska? Använd the KTH Guide to scientific writing

The KTH Guide to scientific writing

Guiden till vetenskapligt skrivande på engelska är en verktygslåda för att kunna kontrollera grammatik, ge konkreta tips kring textbearbetning, och förbättra din förståelse för hur man utvecklar en text på ett tydligt sätt.

Workshoppar i skriftlig och muntlig kommunikation

Till bibliotekets kalender

Det finns en del generella krav för akademiskt skrivande, men det kan även finnas andra krav för vissa discipliner. På dessa sidor ger vi dig en överblick över de verktyg du som är student och anställd kan använda dig för att förbättra ditt skrivande och andra kommunikativa färdigheter.

Du hittar också mer stöd under Retorik och presentationsteknik  och Resurser

Om handledningarna

Vi som kan hjälpa dig arbetar inom Centrum för akademiskt skrivande och retorik  (CAS) (på avdelningen KTH Språk och kommunikation ). Studenter på alla utbildningsnivåer kan få hjälp med att förbättra sina texter och muntliga presentationer.

Under kostnadsfria individuella handledningsträffar hjälper en handledare dig att komma igång med uppgifter, att ta itu med och övervinna skrivkramp eller prestationsångest, att lära dig strategier för bearbetning av text och hur du på egen hand kan arbeta med korrekturläsning.

Boka handledning

Film om CAS

I denna film får du en överblick över det stöd som CAS kan erbjuda dig som student på KTH.

Workshoppar

Under terminerna erbjuder vi även workshoppar inom olika aspekter av akademiskt skrivande och kommunikation. Workshopparna kan rikta sig till studenter, eller forskare och doktorander på KTH.

KTH Bibliotekets kalender

Efterfråga en workshop

Studenter är även välkomna att skicka e-post till cas-handledning@kth.se  för önskemål om workshoppar i skrivande och presentationer (exempelvis för era möten i projekt- eller studentgrupper). Teman för workshoppar kan exempelvis vara att designa effektiva visuella hjälpmedel, öva på er presentation (exempelvis projektpresentation, rapportpresentation eller opponeringssamtal) och att lära sig att kommunicera i enlighet med normer och konventioner inom ett specifikt ämnesfält.

Undvik fusk och plagiat

En viktig anledning till att ha koll på hur man använder det akademiska skrivandet i praktiken är att man inte får plagiera av misstag eller med flit.

Läs mer om fusk och plagiering

Så skriver du referenser

Resurser du kan använda själv

Ordböcker

Frasbanker

Att skriva vetenskapligt kan ibland kännas ovant. Då kan olika frasbanker vara till hjälp eftersom de ger dig exempel på meningar och vetenskapliga uttryck som du sedan kan använda eller omarbeta så de passar din egen text.

Termbanker

Som ingenjör är det viktigt att du vet vad olika termer heter på olika språk, framför allt engelska. Här kan du använda dig av de officiella termbanker som finns i Sverige och Europa:

Om akademiskt skrivande

Ännu fler resurser kan du hitta på sidan Resurser .