Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om CAS

Centrum för akademiskt skrivande och retorik (CAS) erbjuder studenter på grundläggande nivå till avancerad nivå stöd i alla stadier i dina studier och för alla typer av texter och presentationer.

Boka handledning

Film om CAS

I denna film presenteras CAS:s erbjudande. 

Centrum för akademiskt skrivande och retorik samarbetar med dig som KTH-student för att utveckla dina färdigheter i olika sorters skrivande och muntlig kommunikation. Under kostnadsfria individuella handledningsträffar kan våra handledare hjälpa dig med att;

  • komma igång med uppgifter
  • ta itu med och övervinna skrivkramp eller prestationsångest
  • lära dig strategier för revidering av text och presentationer, inklusive redigering
  • lära dig hur du själv arbetar med korrekturläsning, samt ge dig förståelse för akademiska normer inom ditt område.

Vare sig du arbetar på ett skriftligt eller muntligt projekt i en kurs eller ansöker om stipendium eller arbete, kan våra språk- och retorikhandledare hjälpa dig att utveckla effektiva strategier och vässa färdigheterna för att förbättra din skriftliga och muntliga kommunikation.

Vi erbjuder stöd till studenter genom handledning på tu man hand, konsultation i smågrupper och workshoppar. Vi främjar även en aktiv kommunikativ miljö och säkerställer att skrivande och presentationer på KTH:s campus är av hög kvalitet, genom att sponsra skrivstugor och gruppresentationer av studenters undersökande uppgifter. Vi samarbetar med KTH:s samtliga campus via KTH Språk och kommunikation  för att stötta skolors sätt att kommunicera skriftligt och muntligt i deras kurser.

Mål och bakgrund

Centrum för akademiskt skrivande och retorik invigdes 12 januari 2013, vilket införlivade punkt nummer 6 under Ställningstaganden och handlingsplan i KTH:s Språkpolicy  (pdf), som antogs 2010. Språkpolicyn är ett dokument som ska ge ett ökat språkligt medvetande hos studenter och personal och vara ett hjälpmedel i KTH:s strävan att utvecklas till ett flerspråkigt svenskt och internationellt universitet.

Efter att centret inledningsvis kallades för Centrum för akademiskt skrivande bytte det i december 2018 namn för att även ge lika stort utrymme för studenters muntliga färdigheter, det vill säga Centrum för akademiskt skrivande och retorik. Vi har dock kvar vår förkortning CAS.