Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Boka tid med en handledare

På KTH Biblioteket finns handledare som kan hjälpa dig att utveckla ditt skrivande eller med muntliga presentationer. Vi som kan hjälpa dig arbetar inom Centrum för akademiskt skrivande och retorik (CAS). Studenter på alla utbildningsnivåer kan få hjälp med att förbättra sina texter och muntliga presentationer.

Boka handledning

Du bokar handledning via vårt bokningssystem. 

Boka handledning för arbete på svenska

Boka handledning för arbete på engelska

Efter bokning kontaktas du av en handledare som ger dig instruktioner. Mejla din text/presentation och dina frågor senast 24 timmar före mötet till cas-handledning@kth.se.

Du kan även boka handledning med bibliotekarier  som vägleder dig i informationssökning och referenshantering.

Avbokning

Behöver du avboka din tid gör du det i bokningssystemet , klicka på Mina bokningar.

Handledare

Samtliga handledare för texter och muntliga presentationer är heltidsanställda universitetsadjunkter som undervisar i språk, kommunikation och retorik på KTH:s olika program och kurser, samt på fristående kurser på KTH Språk och kommunikation.

Läs mer om våra handledare .

Plats

Centrum för akademiskt skrivande och retorik har lokaler på KTH Campus, vi meddelar plats när du bokat en tid. Vanligtvis är det lokalen Lise Meitner.

Regler

Vi erbjuder två handledningstillfällen (à 45 min) för varje text/presentation. Bokning görs i bokningssystemet för det första handledningstillfället och tillfälle två bokas med den handledare du träffar vid det första tillfället. Glöm inte att avboka om du får förhinder. Om du uteblir från en bokad tid räknas det som ett av de två handledningstillfällen du kan få för en och samma text/presentation.

Handledning erbjuds för närvarande enbart till studenter på grundläggande nivå och avancerad nivå. Doktorander och forskare hänvisas till de doktorandkurser som erbjuds på KTH.

Doktorand- och forskarkurser i vetenskaplig kommunikation på KTH 

Övrigt

Behöver du en alternativ tid? Har du korta frågor eller förslag? Mejla oss på cas-handledning@kth.se