Till innehåll på sidan

Skriva & referera

Skriva referenser

När du skriver en vetenskaplig text är det viktigt att du visar hur du använt dig av andras material och att du referera till det på ett korrekt sätt.

Referenshanteringsprogram

Referenshanteringsprogram hjälper dig att samla in och organisera dina referenser och är ett bra stöd i det vetenskapliga skrivandet.

Skrivande & retorik

För att skriva och presentera på ett effektivt sätt är det viktigt att du övar upp dina kommunikativa färdigheter och anpassar språket till den tänkta målgruppen.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2020-01-09