Till innehåll på sidan

KTH språk och kommunikation

Språk och kommunikation är kärnkompetenser för ingenjörer, nödvändiga för framgångsrika studier, för en positiv karriärutveckling och en aktiv roll i samhället. På KTH Språk och kommunikation erbjuder vi därför kurser i teknikvetenskapligt skrivande, retorik, interkulturell kompetens, kommunikativt ledarskap, förhandling, varumärkesbyggande, olika språk och svenska som andraspråk. 

Om oss

Forskning och utveckling

Kommunikation i STEM

Forskningen inom Kommunikation i STEM (Naturvetenskap, Teknik, Ingenjörsvetenskap och Matematik) är ett betydelsefullt forskningsfält som vi är engagerade i och arbetar aktivt med. 

Forskning inom kommunikation i STEM

Global kompetens

Global kompetens är allt mer efterfrågat i arbetslivet och är en förutsättning för att framgångsrikt kunna arbeta i vårt globaliserade samhälle. 

Forskning inom global kompetens

Utbildning

Teknikvetenskaplig kommunikation

Vi ansvarar för flera kurser i program på KTH, exempelvis ingenjörsmässigt skrivande och retorik. Vi erbjuder även paketlösningar för dig som är lärare, chef eller kursansvarig.

Är du programansvarig på KTH?

Beställ en föreläsning eller helt paket

Är du ledare på KTH?

Beställ en workshop för medarbetare

Är du student på KTH?

Hitta en kurs  eller prata med din studievägledare.

Boka handledning i akademiskt skrivande och retorik (CAS)

Allt utbud inom kommunikation

Global kompetens

Global kompetens är allt mer efterfrågat i arbetslivet och är en förutsättning för att framgångsrikt kunna arbeta i vårt globaliserade samhälle. Du lär dig behärska enkla och effektiva metoder för att arbeta konstruktivt, kreativt och etiskt i miljöer präglade av kulturell och social mångfald. 

Certifikat i global kompetens

Vidare- och uppdragsutbildning

Fristående kurs eller skräddarsydd uppdragsutbildning. Oavsett hur du vill kompetensutveckla dig under arbetslivet kan du hitta något inom språk, kommunikation och global kompetens här.

Vidare- och uppdragsutbildning

Kalender