Till innehåll på sidan

Lär dig teknikvetenskaplig kommunikation

Vi ansvarar för flera kurser i program på KTH, exempelvis ingenjörsmässigt skrivande och retorik. Vi erbjuder även kommunikationspaket inom presentation och skrivteknik.

Kursutbud

Beställningsuppdrag

Du som undervisar, är programansvarig eller kursansvarig kan beställa ett paket till din kurs eller ditt program.

UPPDRAG

Skriftlig kommunikation

UPPDRAG

Muntlig kommunikation och retorik

UPPDRAG

Visuell kommunikation

Uppdrag

Kommunikativt ledarskap

Uppdrag

Förhandlings-teknik

UPPDRAG

Ingenjörsmässigt skrivande

Uppdrag

Presentation och opponering

Så går det till 

Yrkesverksam

Många fristående kurser finns listade i KTH:s kurskatalog, som du söker via antagning.se.

Till doktorandkurser prioriteras KTH:s medarbetare, men i mån av plats kan även du som jobbar på andra lärosäten eller organisationer antas.

Vi skräddarsyr även uppdragsutbildningar för företag. Kanske behöver hela din avdelning bättra på sin presentationsteknik eller lära sig att visualisera komplexa budskap.

Mer om vidareutbildning

Doktorand eller forskare på KTH

Språk och kommunikation erbjuder tre doktorandkurser, samt en kurs för forskare, i form av uppdragsutbildning. Doktorander och forskare på KTH prioriteras, men i mån av plats kan sökande från andra lärosäten antas. Anmälan till kurserna sker direkt till Språk och kommunikation via länk på kursens sida.

Är du intresserad av en workshop pratar du med din närmaste chef som beställer den för en hel grupp. 

Allt utbud för doktorander på KTH

Programstudent på KTH

Anmäl dig till de poänggivande kurserna under anmälningsperioderna via antagning.se.

Allt utbud för programstudenter

Ansvarig för KTH:s utbildningsprogram och kurser

Våra tjänster ökar genomströmningen i program, ger nöjdare studenter och kan avlasta dig som är lärare på KTH. Välj om du vill beställa enstaka föreläsningar, ett helt paket med olika moment eller integrera hela poänggivande kurser i ditt program.

Föreläsningar och paket för KTH:s utbildningar

Coachning för lärare

Få hjälp med att formulera studentuppgifter, bedöma skrivna rapporter eller presentationer. Du som undervisar kan få hjälp av avdelningens duktiga experter. 

Mejla language-communication@kth.se

Medarbetare på KTH

Prata med din närmaste chef om du vill läsa en kurs eller gå en workshop. Vissa kurser är gratis, medan andra innebär en kostnad för din arbetsgivare.

Allt utbud för medarbetare på intra.kth.se