Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Föreläsningar och paket för KTH:s utbildningar

Ingenjörer behöver i allt större utsträckning kunna uttrycka sig i tal och skrift. Under utbildningen kan det exempelvis handla om att utveckla det vetenskapliga skrivandet i rapporter och examensarbeten eller att tydligt genomföra välstrukturerade och effektiva muntliga presentationer. Våra tjänster ökar genomströmningen i program, ger nöjdare studenter och kan avlasta dig som är lärare på KTH.

Föreläsningar och workshops

Muntlig kommunikation och retorik

 • Presentationsteknik
 • Argumentationsteknik och/eller debatteknik i tal och skrift
 • Tvärkulturell kommunikation
 • Gruppkommunikation (inkl. konflikthantering)
 • Förhandlingsteknik
 • Posterpresentationer
 • Retorisk argumentationsanalys av text, tal och bild

Skriftlig kommunikation

 • Akademiskt skrivande
 • Att skriva vetenskapliga rapporter
 • Struktur och vetenskaplig argumentation
 • Populärvetenskapliga texter, reflektioner och andra texttyper
 • Fackspråk och terminologi
 • Klarspråk

Visuell kommunikation

 • Posterpresentation
 • Visuell marknadsföring
 • Visuella presentationer

Kommunikativt ledarskap

 • Kommunikativt ledarskap

Kommunikationspaket 

Lilla KEX-paketet

 • Föreläsning i skrivande
 • Kamratgranskning
 • Föreläsning i presentationsteknik och opponering

Stora KEX-paketet

 • Föreläsning i skrivande 1
 • Kamratgranskning 1
 • Föreläsning i skrivande 2
 • Kamratgranskning 2
 • Föreläsning i presentationsteknik och opponering
 • Övning/workshop inför presentation/opponering

Presentationspaket

 • Presentationsteknik
 • Argumentationsteknik och/eller debatteknik i tal och skrift
 • Tvärkulturell kommunikation
 • Gruppkommunikation (inkl. konflikthantering)
 • Kommunikativt ledarskap
 • Förhandlingsteknik
 • Posterpresentationer
 • Retorisk argumentationsanalys av text, tal och bild

Skrivpaket

 • Akademiskt skrivande
 • Att skriva vetenskapliga rapporter
 • Struktur och vetenskaplig argumentation
 • Populärvetenskapliga texter, reflektioner och andra texttyper
 • Fackspråk och terminologi
 • Klarspråk

Bocka för de föreläsningar och paket du är intresserad av så kontaktar vi dig för att ge ett kostnadsförslag och diskutera dina unika behov.

Integrerade kurser i program 

Ämnen

Här anpassar vi ämnet efter ditt programs behov.

Ett exempel från Civilingenjörsprogrammet i Datateknik:

 • Termin 1-2: Kursen Ingenjörsmässigt skrivande (4,5hp). Kursen tar upp olika för dataingenjören relevanta texttyper och förbereder studenterna för skrivandet i utbildning och arbetsliv.
 • Termin 4: Ett moment om muntlig presentation i en befintlig kurs.
 • Termin 6: Ett integrerat moment i vetenskapligt skrivande på engelska, som studenterna läser under KEX-jobbsperioden. 

Beställ en integrerad kurs

Kontakta avdelningschef för att diskutera upplägget på en integrerad kurs.