Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FDS3102 Att skriva vetenskapliga artiklar, 5 hp

Kursen i engelsk artikelskrivning, Att skriva vetenskapliga artiklar (5 hp), vänder sig till forskarstuderande som har behov av att utveckla sina färdigheter i att skriva engelska på ett mycket kvalificerat sätt. Här nedan följer kursinformation och länk till anmälan.

Anmäl dig till FDS3102 Att skriva vetenskapliga artiklar, hösten 2024

Kursens upplägg

Nästa kursstart: september 2024. Anmälan är nu öppen!

Kursen bygger till stor del på analys av typiska artiklar från deltagarnas egna forskningsområden, diskussioner kring utkast, och revidering efter kommentarer. Fokus ligger på att skriva tydliga, läsarvänliga texter.

Under kursens gång ska du kunna arbeta med en forskningsartikel. Du ska alltså ha kommit så långt i dina studier att du har resultat att grunda en artikel på. Kursen examineras genom ett individuellt seminarium med läraren där ni går igenom artikeln och arbetsprocessen. Examinationen kan genomföras när som helst efter avslutad kurs (ingen sista inlämningsdag; du får poäng på kursen när examinationen genomförts).

Anmäl dig via formuläret på denna sida. Efter sista anmälningsdag kontaktar vi skolorna för hjälp med antagning. Vi ber att du inte antas och registreras på kursen innan anmälan har gjorts till oss.

Kursplan

Som vanligt hittar du kursbeskrivningen i KTH:s kurs- och programkatalog: Att skriva vetenskapliga artiklar .

Schema 2024

Kursen börjar i vecka 37 och innehåller 8 tillfällen (fyra i period 1 och fyra i period 2 - se KTH:s schema). Kursträffarna ges på Campus tisdagar och torsdagar kl. 10–12, och du tillhör en av grupperna. Vi har 75 % närvarokrav, men det går bra att ta igen missade tillfällen hos den andra gruppen enstaka veckor.

Att läsa FLH3000 parallellt 

Notera att en eller båda grupperna kan krocka med FLH3000, Grundläggande kommunikations- och undervisningslära. Se till att du blir placerad i kurserna på olika veckodagar.

Om anmälan

Anmäl dig här - öppet 6 maj-19 juni

Du får en automatisk bekräftelse på att ansökan är mottagen, och ett första välkomstbrev skickas ut efter sista anmälningsdag. Om kursen inte är full kommer det att finnas möjlighet att göra en sen anmälan i augusti.

Innan du börjar fylla i anmälan: se till att ha handledarens fakturareferens tillgänglig.

Kursavgift

9 900 kr.

Du kan eventuellt vara kvalificerad för Karl Engvers stipendium som kan sökas för att täcka kursavgifter på bland annat den här kursen. Läs mer om stipendier och ansök här.  Observera att avgiften ändå måste betalas av din institution i förväg, eftersom stipendiet betalas ut i efterhand.

Återbud

  • 3–4 veckor före kursstart: 25 % av avgiften faktureras.
  • 2–3 veckor före kursstart: 50 % av avgiften faktureras.
  • mindre än 2 veckor före kursstart: full avgift faktureras.

Letade du efter FDS3103 Introduktion till vetenskapligt skrivande?

Kursen Introduktion till vetenskapligt skrivande är bara öppen för doktorander i elektro- och systemteknik (EECS). Anmälan administreras inte av KTH Språk och kommunikation. Om du är behörig att gå denna kurs kommer du att bli kontaktad av EECS-skolans kursadministration med mer information om ansökan och schema. Kursen ges vanligen i perioderna 2 och 4.

Kontakt